امور فرهنگی

فصلنامه قرآنی بشارت شماره 42

   کانون قرآن وعترت دانشکده مدیریت مراسم پرفیض اعتکاف ماه مبارک رجب با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی واحد علوم و تحقیقات و...                     

« بسمه تعالی »           

حضرت آیت الله خامنه ای:

تشکیل هر چه بیشتر جلسات حفظ و قرائت قرآن کریم و گسترش آموزش های مرتبط با این کتاب الهی (( موجب

قرآنی شدن بیشتر )) فضای عمومی کشور خواهد شد.  این ملت با تکیه بر جوانان مومن خود  در همه زمینه های

علمی سیاسی و آبادانی به پیشرفت ادامه خواهد داد.

 

 

کانون قرآن و عترت دانشکده مدیریت