افتخارات

افتخارات دانشکده مدیریت

 

 

کتب تالیفی اساتید محترم و دانشجویان گرامی دانشکده: 

 

رهبری در جهانی در حال تغییر : دانشجو خانم مریم السادات مسعودیان مقطع دکترا   98/7/8

 

اصول حسابرسی: دانشجو آقای وحید نامنی مقطع دکترا 98/6/6

 

زبان تخصصی : دانشجو آقای صباح رشیدی  مقطع کارشناسی ارشد 98/6/6

 

مروری جامع بر گزارشات فصلی : دانشجو آقای محمد عینعلی مقطع کارشناسی ارشد 98/5/20

راهنمای کاربردی مالیاتی برای مدیران : دانشجو آقای محمد عینعلی مقطع کارشناسی ارشد  98/5/20

 

 

الفبای مدیریت : دانشجو آقای هامون شریفی میلانی مقطع دکترا  98/5/20

 

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی : دانشجو آقای مصطفی حکمت مقطع کارشناسی ارشد 98/5/20

 

گزارش ارزیابی جنبه های آموزشی و پژوهشی عملیات پاسخ دهی به زمین لرزه فریمان: دانشجو آقای امیر حسین خسروی مقطع کارشناسی ارشد  98/4/19 

 

بودجه ریزی در مدیریت بحران : دانشجو خانم شهره سادات کریمی جهرمی  مقطع دکترا  98/4/18

 

 

 

 

*******************************************

دانش آموختگان برجسته:

انتخاب آقای محمد تقی آبروش ، مخترع برتر دارای گواهی نامه ثبت اختراع ، بعنوان دانشجوی محقق و پژوهشگر برتر

 

گواهی ثبت اختراع آقای رسول ولدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 

 

گواهی ثبت اختراع آقای می خوش حسین زاده مقطع کارشناسی ارشد 

 

دانشجویان برتر پژوهشگر و پایان نامه های برتر دانشکده مدیریت  تا سال 95

 

**************************************

 

افتخارات پژوهشی:

 

انتخاب دفتر پژوهشی دانشکده مدیریت بعنوان دفتر پژوهشی برتر دربین دانشکده های واحد تهران مرکزی

یکی از بهترین افتخارات دانشکده ، انتخاب دفتر پژوهشی دانشکده در سال 1393 در بین تمامی دفاتر پژوهشی در واحد تهران مرکزی می باشد.

این دانشکده با دارا بودن تعداد حدود 7000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی ، توانسته است این رتبه را کسب نماید.

لازم به ذکر است که تعداد دفاعیات این دانشکده در سال 93 در مجموع دو نیمسال 1066 نفر در رشته وگرایش هایی چون مدیریت دولتی ؛ مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بیمه ، مدیریت کارآفرینی و... بوده است.

نمونه بودن دفتر پژوهشی در سال 93 به سبب ارتباط تنگاتنگ با اساتید دانشکده ، انجام امور دانشجویان به موقع و در کمترین زمان و بازدهی بالای کتابخانه و سایت دانشکده می باشد. مدیر پژوهش وقت خانم سمیه درویشی بودند.

*******************************************

درصورتی که سایر دانشجویان محترم دانشکده نیز دارای کارهای علمی - پژوهشی ویا اختراع ثبت شده می باشند؛ می توانند با در دست داشتن اصل و کپی ثبت اختراع؛ به دفتر پژوهش مراجعه فرمایند.