افتخارات

افتخارات دانشکده مدیریت

 

افتخارات پژوهشی:

 

انتخاب دفتر پژوهشی دانشکده مدیریت بعنوان دفتر پژوهشی برتر دربین دانشکده های واحد تهران مرکزی

یکی از بهترین افتخارات دانشکده ، انتخاب دفتر پژوهشی دانشکده در سال 1393 در بین تمامی دفاتر پژوهشی در واحد تهران مرکزی می باشد.

این دانشکده با دارا بودن تعداد حدود 7000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی ، توانسته است این رتبه را کسب نماید.

لازم به ذکر است که تعداد دفاعیات این دانشکده در سال 93 در مجموع دو نیمسال 1066 نفر در رشته وگرایش هایی چون مدیریت دولتی ؛ مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بیمه ، مدیریت کارآفرینی و... بوده است.

نمونه بودن دفتر پژوهشی در سال 93 به سبب ارتباط تنگاتنگ با اساتید دانشکده ، انجام امور دانشجویان به موقع و در کمترین زمان و بازدهی بالای کتابخانه و سایت دانشکده می باشد.

 

*******************************************

 

دانش آموختگان برجسته:

 

انتخاب آقای محمد تقی آبروش ، مخترع برتر دارای گواهی نامه ثبت اختراع ، بعنوان دانشجوی محقق و پژوهشگر برتر

 

گواهی ثبت اختراع آقای رسول ولدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 

 

گواهی ثبت اختراع آقای می خوش حسین زاده مقطع کارشناسی ارشد 

 

دانشجویان برتر پژوهشگر و پایان نامه های برتر دانشکده مدیریت 

 

 

 

 

درصورتی که سایر دانشجویان محترم دانشکده نیز دارای اختراع ثبت شده می باشند؛ می توانند با در دست داشتن اصل و کپی ثبت اختراع؛ به دفتر پژوهش مراجعه فرمایند.