کنفرانسها و سمینارها

 

دانشجویان گرامی

 

 

دفتر پژوهش طبق روال هر ترم و  در راستای ارتقاء سطح علمی دانشجویان، دوره های تخصصی برگزار خواهد کرد.

 

بر این اساس نیازهای آموزشی خود را به دفتر پژوهش اعلام نموده تا هماهنگی های لازم با اساتید علاقمند انجام شده و نسبت به برپایی کلاس اقدام مساعد صورت گیرد.