کلینیک

کلینیک مدیریت تهران مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی و نوآورانه در حوزه ارزیابی، عارضه یابی و چاره جویی موضوعی و موضعی سازمانها در حوزه "مدیریت" از سال 1399 ایجاد و به سرعت در حال رشد و نمو می باشد که به دلیل نیاز روزافزون سازمانها (اعم از سازمانهای حاکمیتی و دولتی و نیز شرکت های خصوصی و انتفاعی) به خدمات مدیریتی واقع گرایانه و کاربردی، این نهاد ضمن ارائه خدمات مدیریتی جذاب، اهتمام به تعمیم و تکرارپذیری خدمات خود در سراسر کشورداشته تا بدانجا که در سایر واحدهای دانشگاهی ایجاد و بسط یابد. در راستای توسعه سریع و چابک کلینیک در سراسر کشور، رویکرد فرا امتیازی(فرنچابزینگ) به عنوان یک راه حل جامع و اثربخش، به موازات سیر بلوغ کلینیک قابل تصور است. این رویکرد موفق ترین مدل توسعه کسب و کار از طریق اعطا و اخذ نمایندگی شعب زنجیره ای در دنیا می باشد. برطبق این شیوه، امتیاز و امکان اجرا، بهره برداری از یک شکل کسب و کار موفق و تجربه شده از سوی دارنده اصلی حق مالکیت در ازای حق عضویت یا نسبت سود به سایرین واگذار می گردد.

ماموریت کلینیک

عارضه یابی و چاره جویی موضوعی و موضعی سازمانها در حوزه های مدیریت

آرمان های کلینیک

  • عامل تأثیرگذار در نهادینه سازی "استاندارد نظام مدیریت" در فرهنگ کار حرفه ای سراسر کشور (همانند نظام مهندسی و نظام پزشکی) به عنوان مرجع به کارگیری مدیران و سایر مجوزهای سازمانی
  • مسبب اصلی افزودن"شرکتهای فعال در حوزه علوم مدیریتی" به فهرست مصادیق شرکت های دانش بنیان مورد تأیید مراجع رسمی و زمینه سازی جاذب شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت
  • محرک عمده در همترازی شأن حرفه ای و جذابیت درآمدی متخصصین رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی با طبیبان جامعه
  • ترجمان انگاره "نوآوری باز در دانشگاه های نسل سوم" بانهادسازی مفاهیمی چون: تجاری سازی علم، کارآفرینی و خلق ثروت در دانشگاه
  • مأوا و مقصد نخبگان رشته مدیریت در کشور
  • مرجع انجمن های علمی تخصصی و نشریات علمی پژوهشی معتبرکشور در علوم مدیریت به واسطه حجم بالای دانش رسوب یافته از اجرای پروژه های مدیریتی منطقه ای، ملی و بین المللی
  • محرک کلیدی اشتغال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

چشم انداز

  • بازوی مشاوره ای »حوزه مدیریت« برای فرمانداری هاو نهادهای تابعه در هر یک از شهرستانهای دارای واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور
  • ثبت جهانی پلتفرم »مدیریت تحول سازمانی به سبک بومی« به نام کلینیک مدیریت تهران مرکزی و دانشکده مدیریت تهران مرکزی جهت حضور در مناقصات بین المللی

اساتید و دانشجویان علاقه مند به عضویت در کمیته های علمی و دانشجویی می توانند  با مراجعه به دفتر کلینیک واقع در طبقه ششم دانشکده مدیریت (اتاق 612) ضمن ارائه رزومه و  تعیین زمینه های تخصصی و علائق خود با این کلینیک همکاری نمایند.