کمیته تصویب پروپوزال

بسمه تعالی 

دانشکده مدیریت در نظر دارد تا با برنامه ریزی دقیق، فرآیند تصویب پروپوزال در حداقل زمان ممکن انجام شده و دانشجویان با مشکلات کمتری در این خصوص مواجه شوند.

لذا پیرو دستور ریاست محترم دانشکده، برای شتاب و دقت بیشتر در فرآیند تصویب پروپوزال، از این پس تمامی امور مربوط به پروپوزال ها، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دفتر پژوهش به  "کمیته تصویب پروپوزال"  منتقل و محول شده است. بنابراین از این پس جهت هرگونه اقدام در خصوص تصویب پروپوزال لازم است که به این کمیته مراجعه نمائید.

مطلع باشید که:

در ابتدا فرم ذیل را دانلود کرده ؛  3 عنوان پیشنهادی برای دانشجویان ارشد و 1 عنوان پیشنهادی برای دانشجویان دکتری ، را با شرح کلیات حداکثر در 10 سطر ، سه صفحه جداگانه تایپ نموده؛ پرینت کنید، سپس به اتاق 209 (خانم عبدی، خانم ایزدی) مراجعه نمائید. توصیه می شود فایل فرم را نیز همراه داشته باشید تا اگر مشکلی بود بتوانید در انتشارات رفع اشکال نمائید.

پس از انجام مراحل اداری و تائید موضوعات پیشنهادی توسط کمیته همراه تعیین استاد راهنما؛ نتایج در سایت دانشکده مدیریت اطلاع رسانی خواهد شد. تائید موضوع دال بر تائید و تصویب پروپوزال نمی باشد.

سپس اقدام به نگارش و تکمیل پروپوزال به کمک استاد راهنما، نموده و آنرا جهت تائید و تصویب به اتاق 209 (خانم عبدی، خانم ایزدی) تحویل می دهید. طبق روال معمول، نتیجه بررسی پروپوزال هم در سایت دانشکده مدیریت اطلاع رسانی خواهد شد. توصیه می شود فایل پروپوزال را نیز همراه داشته باشید تا اگر مشکلی بود بتوانید در انتشارات رفع اشکال نمائید.

بعد از اعلام نتایج :

  1. آن عده از دانشجویانی که پروپوزال ایشان تصویب می شود، با مراجعه به کمیته تصویب پروپوزال اتاق 209 و تحویل گرفتن پروپوزال خود، کار نگارش پایان نامه را آغاز می نمایند.

  2. آن عده از دانشجویانی که پروپوزال ایشان اصلاحات دارد؛ در اسرع وقت با مراجعه کمیته تصویب پروپوزال اتاق 209  پروپوزال خود را اخذ کرده، با راهنمایی و هماهنگی با استاد راهنما، اصلاحات را اعمال نموده، پروپوزال را به تائید و امضاء استادی که خواهان اصلاحات شده برسانند. سپس با در دست داشتن پروپوزالِ اصلاح شده ، به دفتر پژوهش مراجعه نمایند. دانشجویانی که نسبت به انجام این امر کوتاهی می کنند؛ دیرتر در لیست رزرو استاد قرار می گیرند.

  3. آن عده از دانشجویان که پروپوزال ایشان رد می شود؛ با مراجعه به کمیته تصویب پروپوزال اتاق 209 و تحویل گرفتن پروپوزال خود، نسبت به تهیه پروپوزال جدیداقدام می نمایند.

 

تمامی دانشجویان دقت نمایند که :

 

  1. درصورتی که مقاله بیس دارید ؛ حتماً ضمیمه پروپوزال نمائید.

  2. به منظور جلوگیری از پراکنده شدن و به هم ریختگی صفحات پروپوزال، حتما ًپروپوزال را سیمی کنید.

  3. حتماً از پروپوزال نسخه اضافی تهیه کنید و فایل آن را برای خود ذخیره نموده و همیشه همراه داشته باشید.

  4. جهت تحویل پروپوزال حضور دانشجو الزامی است چرا که اگر مشکلی در پروپوزال باشد؛ همان موقع رفع شود. در غیر این صورت، کار شما به تعویق افتاده و متحمل تمدید پایان نامه خواهید شد.

  5. پروپوزال خود را نهایی شده تحویل دهید. بعد از تحویل پروپوزال امکان عودت، کم یا زیاد کردن صفحات و ... مقدور نمی باشد.

 

                                                                      کمیته تصویب پروپوزال   97/3/7

                                                                           تلفن تماس :   66935886

فرم عناوین پیشنهادی دانشجویان به کمیته  

 

 

***********************  

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 1 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد / مراجعه به اتاق 209

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 1 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد /مراجعه به اتاق 209

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 1 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد / مراجعه به اتاق 209

*******************

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 1 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد/ مراجعه به اتاق 209

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان  خرداد 1 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد/ مراجعه به اتاق 209

*******************

 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت بازرگانی 2 کارشناسی ارشد /مراجعه به اتاق 209

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد / مراجعه به اتاق 209

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت دولتی2 کارشناسی ارشد / مراجعه به اتاق 209

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد/ مراجعه به اتاق 209

 

*******************

لیست پیشنهاده دانشجویان دکترا گروه بازرگانی / مراجعه به اتاق 209

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان دکترا گروه مدیریت دولتی در ماه .خرداد. / مراجعه به اتاق 209

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان دکترا گروه مدیریت صنعتی در ماه .  خرداد ./ مراجعه به اتاق 209

 

لیست پیشنهاده دانشجویان  ارشد بازرگانی خرداد 2 / مراجعه به اتاق 209 

لیست پیشنهاده دانشجویان  ارشد دولتی  خرداد  2 / مراجعه به اتاق 209

لیست پیشنهاده دانشجویان  ارشد صنعتی خرداد  2 / مراجعه به اتاق  209