کمیته تصویب پروپوزال

بسمه تعالی 

دانشکده مدیریت در نظر دارد تا با برنامه ریزی دقیق، فرآیند تصویب پروپوزال در حداقل زمان ممکن انجام شده و دانشجویان با مشکلات کمتری در این خصوص مواجه شوند.

لذا پیرو دستور ریاست محترم دانشکده، برای شتاب و دقت بیشتر در فرآیند تصویب پروپوزال، از این پس تمامی امور مربوط به پروپوزال ها، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دفتر پژوهش به  "کمیته تصویب پروپوزال"  منتقل و محول شده است. بنابراین از این پس جهت هرگونه اقدام در خصوص تصویب پروپوزال لازم است که به این کمیته مراجعه نمائید.

مطلع باشید که:

در ابتدا فرم ذیل را دانلود کرده ؛  3 عنوان پیشنهادی برای دانشجویان ارشد ((همراه با مقاله بیس )) و 1 عنوان پیشنهادی برای دانشجویان دکتری ، را با شرح کلیات حداکثر در 10 سطر ، سه صفحه جداگانه تایپ نموده؛ پرینت کنید، سپس به (خانم عبدی، خانم ایزدی) مراجعه نمائید. توصیه می شود فایل فرم را نیز همراه داشته باشید تا اگر مشکلی بود بتوانید در انتشارات رفع اشکال نمائید. 

پس از انجام مراحل اداری و تائید موضوعات پیشنهادی توسط کمیته همراه تعیین استاد راهنما؛ نتایج در سایت دانشکده مدیریت اطلاع رسانی خواهد شد. تائید موضوع دال بر تائید و تصویب پروپوزال نمی باشد.

سپس اقدام به نگارش و تکمیل پروپوزال به کمک استاد راهنما، نموده و آنرا جهت تائید و تصویب به خانم عبدی، خانم ایزدی تحویل می دهید. طبق روال معمول، نتیجه بررسی پروپوزال هم در سایت دانشکده مدیریت اطلاع رسانی خواهد شد. توصیه می شود فایل پروپوزال را نیز همراه داشته باشید تا اگر مشکلی بود بتوانید در انتشارات رفع اشکال نمائید.

بعد از اعلام نتایج :

  1. آن عده از دانشجویانی که پروپوزال ایشان تصویب می شود، با مراجعه به کمیته تصویب پروپوزال و تحویل گرفتن پروپوزال خود، کار نگارش پایان نامه را آغاز می نمایند.

  2. آن عده از دانشجویانی که پروپوزال ایشان اصلاحات دارد؛ در اسرع وقت با مراجعه کمیته تصویب پروپوزال پروپوزال خود را اخذ کرده، با راهنمایی و هماهنگی با استاد راهنما، اصلاحات را اعمال نموده، پروپوزال را به تائید و امضاء استادی که خواهان اصلاحات شده برسانند. سپس با در دست داشتن پروپوزالِ اصلاح شده ، به دفتر پژوهش مراجعه نمایند. دانشجویانی که نسبت به انجام این امر کوتاهی می کنند؛ دیرتر در لیست رزرو استاد قرار می گیرند.

  3. آن عده از دانشجویان که پروپوزال ایشان رد می شود؛ با مراجعه به کمیته تصویب پروپوزال و تحویل گرفتن پروپوزال خود، نسبت به تهیه پروپوزال جدیداقدام می نمایند.

 

تمامی دانشجویان دقت نمایند که :

 

  1. درصورتی که مقاله بیس دارید ؛ حتماً ضمیمه پروپوزال نمائید.

  2. به منظور جلوگیری از پراکنده شدن و به هم ریختگی صفحات پروپوزال، حتما ًپروپوزال را سیمی کنید.

  3. حتماً از پروپوزال نسخه اضافی تهیه کنید و فایل آن را برای خود ذخیره نموده و همیشه همراه داشته باشید.

  4. جهت تحویل پروپوزال حضور دانشجو الزامی است چرا که اگر مشکلی در پروپوزال باشد؛ همان موقع رفع شود. در غیر این صورت، کار شما به تعویق افتاده و متحمل تمدید پایان نامه خواهید شد.

  5. پروپوزال خود را نهایی شده تحویل دهید. بعد از تحویل پروپوزال امکان عودت، کم یا زیاد کردن صفحات و ... مقدور نمی باشد.

  6. حضور دانشجویان دکترا به همراه اساتید راهنمای خود برای جلسه تصویب پروپوزال دکترا الزامی است. لازم است دانشجویان دکترا پاور پوینت داشته باشند. به محض مشخص شدن روز جلسات تصویب ؛ مراتب تلفنی به دانشجویان دکترا اعلام خواهد شد.

 

                                                                      کمیته تصویب پروپوزال   97/3/7                     

                                                    تلفن تماس :    به محض مشخص شدن  شماره تلفن ؛ مراتب اطلاع رسانی خواهد شد. 

دانشکده مدیریت - طبقه ششم - اتاق 607

 

فرم عناوین پیشنهادی دانشجویان به کمیته  

 

 

 

********************************

 

 

اسامی ذیل جهت دریافت نتیجه موضوعات پیشنهادی خود به دفتر کمیته تصویب مراجعه نمایند. 

97/6/14 ارشد و دکترا

 

اسامی ذیل جهت دریافت نتیجه موضوعات پیشنهادی خود به دفتر کمیته تصویب مراجعه نمایند.

97/6/18  ارشد و دکترا 

 

اسامی ذیل جهت دریافت نتیجه پروپوزال خود به دفتر کمیته تصویب مراجعه نمایند. 

97/6/20 ارشد و دکترا

 

********************

الف : لیست عناوین پیشنهادی : 

 

کارشناسی ارشد 

 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 1 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان  خرداد 1 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 2 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 2 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 2 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان تیر مدیریت بازرگانی  97/4/13

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان تیر مدیریت دولتی  97/4/13

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان تیر مدیریت صنعتی  97/4/13

 

 

دکترا

 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد مدیریت بازرگانی دکترا 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد مدیریت دولتی دکترا 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد مدیریت صنعتی دکترا 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان  خرداد 2 مدیریت بازرگانی دکترا

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان تیر مدیریت صنعتی دکترا 

 

 

******************

 

ب : لیست جلسات تصویب پروپوزال : 

 

 
کارشناسی ارشد 
 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 1 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 1 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 1 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت بازرگانی 2 کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت دولتی 2کارشناسی ارشد

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 3 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال  خرداد 3 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال  خرداد 3 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال تیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد  97/4/13

لیست جلسات تصویب پروپوزال تیر مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 97/4/13

لیست جلسات تصویب پروپوزال تیر مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 97/4/13

 

دکترا

 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد  مدیریت بازرگانی دکترا 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد  مدیریت دولتی دکترا 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد  مدیریت صنعتی دکترا