گروه کارآفرینی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد گروه کارآفرینی

نام نام خانوادگی رشته پست الکترونیک
امین احمدی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید ami.ahmadi.mng@iauctb.ac.ir
حمید ارواحی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید Ham.Arvahi.mng@iauctb.ac.ir
حسن ارونقی پور مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید HAS.ARVANAGHIPOUR.mng@iauctb.ac.ir
حسن اکبری مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید HAS.AKBARI.mng@iauctb.ac.ir
نفیسه ایزدخواه مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید naf.izadkhah.mng@iauctb.ac.ir
الهه بابایی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید Ela.Babaei.mng@iauctb.ac.ir
سوده باطنی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید soo.bateni.mng@iauctb.ac.ir
زینب بشارتی وینه مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید zey.beharativineh.mng@iauctb.ac.ir
علی بیگی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید ali.beygi.mng@iauctb.ac.ir
سوده پادیاب مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید soo.padyab.mng@iauctb.ac.ir
حسین تاج ابادی فراهانی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید hos.tajabadifarahani.mng@iauctb.ac.ir
الهام توکل مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید elh.tavakol.mng@iauctb.ac.ir
وحید حاجی قاسمعلی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید vah.hajighasemali.mng@iauctb.ac.ir
اسماعیل حسن مصفا مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید esm.hasanmosaffa.mng@iauctb.ac.ir
هادی حسینی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید Had.Hoseini.mng@iauctb.ac.ir
سید مهدی حسینی زیدابادی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید sei.hosseinizeidabadi.mng@iauctb.ac.ir
ندا حمزه لو مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید ned.hamzehloo.mng@iauctb.ac.ir
مختار خوشگو مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید Mok.Khoshgoo.mng@iauctb.ac.ir
حسن دوللو مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید has.davallo.mng@iauctb.ac.ir
هومن رستمی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید hoo.rostami.mng@iauctb.ac.ir
سهیلا رشیدی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید soh.rashidi.mng@iauctb.ac.ir
محمد ستوده مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید Moh.Sotoudeh.mng@iauctb.ac.ir
محمد سعادتی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید Moh.Saadati.mng@iauctb.ac.ir
بهزاد سهیلی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید beh.soheili.mng@iauctb.ac.ir
یعقوبعلی سوادزاده مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید yag.savadzadeh.mng@iauctb.ac.ir
شهاب شیدایی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید sha.sheidaei.mng@iauctb.ac.ir
حسن علی پور اسیابی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید has.alipourasiabi.mng@iauctb.ac.ir
اسماعیل علی محمدی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید esm.alimohammadi.mng@iauctb.ac.ir
ساناز غلامی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید san.gholami.mng@iauctb.ac.ir
رقیه فربود مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید Rog.Farboud.mng@iauctb.ac.ir
سیدفرشاد قاسمیان رکنی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید sey.ghasemianrokni.mng@iauctb.ac.ir
مهدی کاتوزیان مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید mah.katouzian.mng@iauctb.ac.ir
پریسا کاظمی فعلی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید par.kazemifeli.mng@iauctb.ac.ir
احمد کربلایی ابراهیمی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید ahm.karbalaeiebrahimi.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه محمودی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید fat.mahmoodi.mng@iauctb.ac.ir
الناز معینی نایینی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید eln.moeininaeini.mng@iauctb.ac.ir
شیده مقرب صمدی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید shi.MogharabSamadi.mng@iauctb.ac.ir
محسن مولائی نسب مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید MOH.MOLAEINASAB.mng@iauctb.ac.ir
بهاره نامهء مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید bah.namei.mng@iauctb.ac.ir
محمد رضا نجفی ساروکلایی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید moh.najafisarookolaei.mng@iauctb.ac.ir
مینا نعمتی سقرلو مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید Min.NematiSagharlou.mng@iauctb.ac.ir
هادی نوروزی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید had.norouzi.mng@iauctb.ac.ir
وحید وهاب زاده اتویی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید vah.vahabzadehatoee.mng@iauctb.ac.ir
سمیه یزدی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید som.yazdi.mng@iauctb.ac.ir
سارا یوسفی مدیریت کارآفرینی - کسب وکارجدید sar.yousefi.mng@iauctb.ac.ir