گروه بازرگانی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد گروه بازرگانی

نام نام خانوادگی رشته پست الکترونیک
حسین آرویی مدیریت بازرگانی - مالی hos.arouei.mng@iauctb.ac.ir
احمد آشفته مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ahm.ashofteh.mng@iauctb.ac.ir
سمیه آفانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی som.afani.mng@iauctb.ac.ir
سید یوسف آقازاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی sey.aghazadeh.mng@iauctb.ac.ir
محمد آهنگری مدیریت بازرگانی - تحول moh.ahangari.mng@iauctb.ac.ir
کاظم اباذری مدیریت بازرگانی - بازاریابی kaz.Abazary.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه ابراهیم زاده مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Fat.Ebrahimzadeh.mng@iauctb.ac.ir
سامان ابراهیمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Sam.Ebrahimi.mng@iauctb.ac.ir
علی اکبر ابراهیمی مدیریت بازرگانی - تحول ali.ebrahimi.mng@iauctb.ac.ir
منصوره ابراهیمی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Man.Ebrahimi.mng@iauctb.ac.ir
مهرداد ابراهیمی مدیریت بازرگانی - مالی meh.ebrahimi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا ابراهیمی معظم مدیریت بازرگانی - مالی zah.ebrahimimoazam.mng@iauctb.ac.ir
مهشید ابرهام مدیریت بازرگانی - مالی mah.ebreham.mng@iauctb.ac.ir
رضا ابری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Rez.Abri.mng@iauctb.ac.ir
علی ابی زاده مدیریت بازرگانی - مالی ALI.ebizade.mng@iauctb.ac.ir
حسن احراری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Has.Ahrari.mng@iauctb.ac.ir
مهسا احسانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mah.ehsani1.mng@iauctb.ac.ir
حمید احمدوند مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی ham.ahmadvand.mng@iauctb.ac.ir
اکبر احمدی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه akb.ahmadi.mng@iauctb.ac.ir
الناز احمدی مدیریت بازرگانی - مالی eln.ahmadi.mng@iauctb.ac.ir
حمید رضا احمدی مدیریت بازرگانی - مالی Ham.Ahmadi1.mng@iauctb.ac.ir
حمیدرضا احمدی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی ham.ahmadi.mng@iauctb.ac.ir
سارا احمدی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Sar.Ahmadi.mng@iauctb.ac.ir
سیده زینب احمدی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sey.ahmadi.mng@iauctb.ac.ir
بتول اخوان مدیریت بازرگانی - مالی Bat.Akhavan.mng@iauctb.ac.ir
ارزو اخوندی مدیریت بازرگانی - بازاریابی are.akhondi.mng@iauctb.ac.ir
نیلوفر اخوندی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی nil.akhondi.mng@iauctb.ac.ir
کیسان اردشیرپور مدیریت بازرگانی - بازاریابی kis.ardeashirpour.mng@iauctb.ac.ir
هادی ارفع مدیریت بازرگانی - بازاریابی Had.Arfa.mng@iauctb.ac.ir
حمیدرضا ارکیا مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ham.arkia.mng@iauctb.ac.ir
لادن ازاده مدیریت بازرگانی - تحول Lad.Azadeh.mng@iauctb.ac.ir
محمدجعفر ازادی مدیریت بازرگانی - مالی moh.azadi.mng@iauctb.ac.ir
صدیقه اسانلو مدیریت بازرگانی - بازاریابی sed.osanlou.mng@iauctb.ac.ir
فرشید استادی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Far.Ostadi.mng@iauctb.ac.ir
مهسا اسدالله مدیریت بازرگانی - مالی Mah.Asadollah.mng@iauctb.ac.ir
فرزانه اسداللهی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه far.asadollahi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا اسدی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی zah.asadi.mng@iauctb.ac.ir
محمد جواد اسدیون مدیریت بازرگانی - مالی moh.asadiun.mng@iauctb.ac.ir
روح اله اسفندیار مدیریت بازرگانی - تحول rou.esfandiar.mng@iauctb.ac.ir
امیررضا اسکندرپور مدیریت بازرگانی - بازاریابی ami.eskandarpour.mng@iauctb.ac.ir
رضا اسکندری مدیریت بازرگانی - مالی rez.eskandari.mng@iauctb.ac.ir
محمد اسلامی آلوارس مدیریت بازرگانی - مالی Moh.eslamialvares.mng@iauctb.ac.ir
حسینعلی اسماعیلی مدیریت بازرگانی - تحول hos.esmaeili.mng@iauctb.ac.ir
هاجر اسماعیلی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Haj.Esmaeili.mng@iauctb.ac.ir
سمانه اسمعیل زاده هنجنی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Sam.EsmailzadehHanjani.mng@iauctb.ac.ir
امیرهادی اسمعیل وندی مدیریت بازرگانی - تحول ami.esmaeilvandi.mng@iauctb.ac.ir
المیرا اصغری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی elm.asghary.mng@iauctb.ac.ir
سمیه اصفهانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی som.esfahani.mng@iauctb.ac.ir
اسمعیل اعتمادی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Esm.Etemady.mng@iauctb.ac.ir
عطیه سادات افتخاری مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ati.eftekhari.mng@iauctb.ac.ir
اکبر افتخاری فرد مدیریت بازرگانی - مالی akb.eftekharifard.mng@iauctb.ac.ir
سهیل افروخته مدیریت بازرگانی - تحول soh.afrookhteh.mng@iauctb.ac.ir
میترا افشاری مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mit.afshari.mng@iauctb.ac.ir
مرتضی افضلی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Mor.Afzali.mng@iauctb.ac.ir
اکرم اقاصادقی مدیریت بازرگانی - تحول Acr.Aghasadeghi.mng@iauctb.ac.ir
معصومه اقامحمدی مدیریت بازرگانی - مالی mas.aghamohammadi.mng@iauctb.ac.ir
ابوالفضل اکبری مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه abo.akbari.mng@iauctb.ac.ir
زهرا اکبری مدیریت بازرگانی - مالی zah.akbari.mng@iauctb.ac.ir
محمد اکبری مشهدی مدیریت بازرگانی - مالی moh.akbarimashhadi.mng@iauctb.ac.ir
جلال اکبری نسب احمدابادی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی JAL.AKBARINASABAHMADABADI.mng@iauctb.ac.ir
سمانه الله دادی مدیریت بازرگانی - تحول sam.allahdadi.mng@iauctb.ac.ir
مجتبی الله یار مدیریت بازرگانی - بازاریابی MOJ.ALLAHYAR.mng@iauctb.ac.ir
محمد احسان الماسیه مدیریت بازرگانی - بازاریابی moh.almasieh.mng@iauctb.ac.ir
سمانه الهامی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sam.elhami.mng@iauctb.ac.ir
مرجان الوندی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mar.alvandi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا امامی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی zah.emami.mng@iauctb.ac.ir
سیدحسین امامیان مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه hos.emamian.mng@iauctb.ac.ir
اصغر امانی ارجستان مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه asg.amaniarjestan.mng@iauctb.ac.ir
رویا امجدی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Roy.Amjadi.mng@iauctb.ac.ir
مینا امرایی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه min.Amraie.mng@iauctb.ac.ir
سید پویان امیدی دوپلانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sey.omidi.mng@iauctb.ac.ir
سارا امیرحصاری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Sar.Amirhesari.mng@iauctb.ac.ir
سعید امیرفراهانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Sae.Amirfarahani.mng@iauctb.ac.ir
ابراهیم امیری مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Ebr.Amiri.mng@iauctb.ac.ir
ابوالفضل امیری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Abo.Amiri.mng@iauctb.ac.ir
حمیدرضا امیری مدیریت بازرگانی - مالی ham.amiri.mng@iauctb.ac.ir
سلمان امیری مدیریت بازرگانی - مالی sal.amiri.mng@iauctb.ac.ir
سمانه امیری مدیریت بازرگانی - مالی sam.amiri.mng@iauctb.ac.ir
اوا امیری راد مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی ava.amirirad.mng@iauctb.ac.ir
زهرا امین زاده گنبدانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی zah.aminzadehghonbadani.mng@iauctb.ac.ir
زینب امینی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی zey.amini.mng@iauctb.ac.ir
مهرناز انصاری مدیریت بازرگانی - تحول meh.ansari.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا انوری رستمی مدیریت بازرگانی moh.anvarirostami.mng@iauctb.ac.ir
راضیه اهنگرسله بنی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Raz.AhangarsolheBoni.mng@iauctb.ac.ir
گل زمان اوجاغی مدیریت بازرگانی - بازاریابی gol.ojaghi.mng@iauctb.ac.ir
الهام اوحدی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Elh.Ohadi.mng@iauctb.ac.ir
مهدی ایران نژاد مدیریت بازرگانی - مالی meh.irannejad.mng@iauctb.ac.ir
سکینه ایوبی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی SAK.AUOBI.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا بابائی مدیریت بازرگانی - مالی moh.babaei.mng@iauctb.ac.ir
علی بابایی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Ali.Babaee.mng@iauctb.ac.ir
مصطفی بابایی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه MOS.BABAEI.mng@iauctb.ac.ir
محمد بابک مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moh.babak.mng@iauctb.ac.ir
امیر محمد باستان فر مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ami.Bastanfar.mng@iauctb.ac.ir
نسرین باقری مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه nas.bagheri.mng@iauctb.ac.ir
حسین باقری مطلق پاشاکی مدیریت بازرگانی - تحول Hos.BagheriMotlaghPashaki.mng@iauctb.ac.ir
سجاد باقی پور گاوماستی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی saj.baghipourgavmasti.mng@iauctb.ac.ir
زهرا بال افکن مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه zah.balafkan.mng@iauctb.ac.ir
شیما بانی ابیانه مدیریت بازرگانی - مالی shi.BaniAbyaneh.mng@iauctb.ac.ir
ندا باورسی مدیریت بازرگانی - تحول Ned.Bavarsi.mng@iauctb.ac.ir
نسیم باورسی مدیریت بازرگانی - تحول nas.bavarsi.mng@iauctb.ac.ir
علی بختی آرانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ali.bakhtiarani.mng@iauctb.ac.ir
ندا بختیاری مدیریت بازرگانی - مالی ned.bakhtiari.mng@iauctb.ac.ir
مهدی بخشی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mah.bakhshi.mng@iauctb.ac.ir
الهام برازنده مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی elh.barazandeh.mng@iauctb.ac.ir
مهدی براسود مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Mah.Barasoud.mng@iauctb.ac.ir
سمیرا برزگر مدیریت بازرگانی - بازاریابی sam.barzegar.mng@iauctb.ac.ir
علی برزویی مدیریت بازرگانی - مالی ali.borzuee.mng@iauctb.ac.ir
الهام برکسرام مدیریت بازرگانی - بازاریابی elh.barkasram.mng@iauctb.ac.ir
شهریار برومندنیکو مدیریت بازرگانی - بازاریابی sha.BoormanNiko.mng@iauctb.ac.ir
مجید برونک مدیریت بازرگانی - بازاریابی maj.broonak.mng@iauctb.ac.ir
علی رضا بگوند مدیریت بازرگانی - بازاریابی ali.bagvand.mng@iauctb.ac.ir
مهدی بمانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mah.bemani.mng@iauctb.ac.ir
لیلا بنی اسدی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Lei.Baniasadi.mng@iauctb.ac.ir
سیما بهادری مدیریت بازرگانی - تحول sim.Bahadori.mng@iauctb.ac.ir
نعیم بهارشانجانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی nae.baharshanjani.mng@iauctb.ac.ir
شهرام بهارمست مدیریت بازرگانی - بازاریابی sha.baharmast.mng@iauctb.ac.ir
سمانه بهره مند مدیریت بازرگانی - تحول sam.bahremand.mng@iauctb.ac.ir
امیر حسام بهروز مدیریت بازرگانی - تحول ami.behrouz.mng@iauctb.ac.ir
محسن بهزادی مدیریت بازرگانی - تحول Moh.Behzadi.mng@iauctb.ac.ir
وحید بهشتی مدیریت بازرگانی - مالی vah.beheshti.mng@iauctb.ac.ir
محترم بهمن ابادی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moh.bahmanabadi.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا بهمنی مدیریت بازرگانی - تحول ALI.BAHMANI.mng@iauctb.ac.ir
محمدمهدی بهمنی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی moh.bahmani.mng@iauctb.ac.ir
محمدفرید بی تا مدیریت بازرگانی - تحول Moh.Bita.mng@iauctb.ac.ir
عباس بیات مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه abb.bayat.mng@iauctb.ac.ir
شهناز بیانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Sha.Bayani.mng@iauctb.ac.ir
آرزو بیگلری مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه are.biglari.mng@iauctb.ac.ir
مریم بیگلری مدیریت بازرگانی - مالی Mar.Biglari.mng@iauctb.ac.ir
پرویز پارسی مدیریت بازرگانی - بازاریابی par.parsi.mng@iauctb.ac.ir
سکینه پاکدل مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sak.pakdel.mng@iauctb.ac.ir
پردیس پرتوی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی par.partovi.mng@iauctb.ac.ir
صدیقه پرچمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی sed.parchami.mng@iauctb.ac.ir
محمد پناهی مدیریت بازرگانی - بازاریابی moh.panahi.mng@iauctb.ac.ir
فرزین پوراسمعیل اسیابر مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی far.pouresmaeilasiabar.mng@iauctb.ac.ir
نیلوفر پوراهراب مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی nil.pourahrab.mng@iauctb.ac.ir
صادق پوررستم مدیریت بازرگانی - تحول sad.pourrostam.mng@iauctb.ac.ir
شادی پوررفیع مقدم صومعه سرایی مدیریت بازرگانی - بازاریابی sha.pourrafiemoghadam.mng@iauctb.ac.ir
محمد حسام پورسعیدی مدیریت بازرگانی - تحول moh.poursaeedi.mng@iauctb.ac.ir
کیوان پورشب مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Key.Pourshab.mng@iauctb.ac.ir
علی اکبر پورکاوه مدیریت بازرگانی ali.porkaveh.mng@iauctb.ac.ir
بیژن پورمند مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی bij.pourmand.mng@iauctb.ac.ir
سید محمد هادی پولادگر مدیریت بازرگانی - بازاریابی sey.pooladgar.mng@iauctb.ac.ir
جمیله تابنده دوست مدیریت بازرگانی - بازاریابی jam.tabandehdoost.mng@iauctb.ac.ir
مازیار تاجیک ابراهیم اباد مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Maz.TajikEbrahimabad.mng@iauctb.ac.ir
ملیکا تاجیک حسین ابادی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mel.tajikhoseinabadi.mng@iauctb.ac.ir
مریم تاواتاو مدیریت بازرگانی - بازاریابی Mar.Tavatav.mng@iauctb.ac.ir
شهاب تبرایی مدیریت بازرگانی - تحول sha.tabarraee.mng@iauctb.ac.ir
مهدی تجاری مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی MEH.TOJJARI.mng@iauctb.ac.ir
طاهره ترکاشوند مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه tah.torkashvand.mng@iauctb.ac.ir
سعید ترکمانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Sae.Torkamani.mng@iauctb.ac.ir
میرمهران تقوی خانقاه مدیریت بازرگانی - بازاریابی Mir.TaghaviKhanghah.mng@iauctb.ac.ir
مریم تقی زاده گان مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه mar.taghizadegan.mng@iauctb.ac.ir
زهره تقیان مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Zoh.Taghiyan.mng@iauctb.ac.ir
سعیده تهرانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی sae.tehrani.mng@iauctb.ac.ir
امیرحسین توانایی مختاری مدیریت بازرگانی - تحول ami.tavanaeimokhtari.mng@iauctb.ac.ir
منصوره تویسرکانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی man.touiserkani.mng@iauctb.ac.ir
مهدی تیرسرایی مدیریت بازرگانی - بازاریابی meh.tirsaraei.mng@iauctb.ac.ir
مجید ثامتی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Maj.Sameti.mng@iauctb.ac.ir
پروین جاجرمی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Par.Jajarmi.mng@iauctb.ac.ir
اذر جارچی مدیریت بازرگانی - تحول aza.jarchi.mng@iauctb.ac.ir
اسماعیل جامی مدیریت بازرگانی - مالی esm.jami.mng@iauctb.ac.ir
سیما جاه طلب مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی sim.jahtalab.mng@iauctb.ac.ir
سعیده جاهد خانشیر مدیریت بازرگانی - مالی Sae.Jahedkhanshir.mng@iauctb.ac.ir
علی اکبر جعفربگلو مدیریت بازرگانی - تحول ali.jafarbklo.mng@iauctb.ac.ir
ریحانه جعفرپیشه مدیریت بازرگانی - تحول rey.jafarpisheh.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا جعفرزاده اهری مدیریت بازرگانی - تحول ali.jafarzadehahary.mng@iauctb.ac.ir
میثم جعفری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mey.jafari.mng@iauctb.ac.ir
زهرا جعفری دولت ابادی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی zah.jafaridolatabadi.mng@iauctb.ac.ir
فرجام جعفریان مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه far.jafarian.mng@iauctb.ac.ir
سید سامان جلال زاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی sey.jalalzadeh.mng@iauctb.ac.ir
بهاره جلال کمالی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی bah.jalalkamali.mng@iauctb.ac.ir
نسرین جلالوندی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Nas.Jalalvandi.mng@iauctb.ac.ir
محمد جلالی فراهانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moh.jalalifarahani.mng@iauctb.ac.ir
مریم جلیلی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mar.jalili.mng@iauctb.ac.ir
حسین جندقی سمنانی مدیریت بازرگانی - تحول Hos.JandaghiSemnani.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه جهان تیغ مدیریت بازرگانی - بازاریابی fat.jahantigh.mng@iauctb.ac.ir
سهیلا جوادی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Soh.Javadi.mng@iauctb.ac.ir
کاظم جوادی نیا مدیریت بازرگانی - بازاریابی Kaz.Javadinia.mng@iauctb.ac.ir
غلامعلی جوانمرد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Qol.Javanmard.mng@iauctb.ac.ir
مونا جواهری مدیریت بازرگانی - تحول mon.javaheri.mng@iauctb.ac.ir
وحید جواهری مدیریت بازرگانی - بازاریابی vah.javaheri.mng@iauctb.ac.ir
مهدی جودکی مدیریت بازرگانی - بازاریابی mah.joodaki.mng@iauctb.ac.ir
حمیدرضا چراغعلی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Ham.Cheraghali.mng@iauctb.ac.ir
ملیحه چراغعلی مدیریت بازرگانی - تحول MAL.CHERAGHALI.mng@iauctb.ac.ir
فرزانه چراغی مدیریت بازرگانی - تحول far.cheraghi.mng@iauctb.ac.ir
حسین چمنی مدیریت بازرگانی - بازاریابی hos.chamani.mng@iauctb.ac.ir
ارزو چنگیز مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی are.changiz.mng@iauctb.ac.ir
زهرا چهارلنگ مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه zah.chaharlang.mng@iauctb.ac.ir
فرشته حاتم مدیریت بازرگانی - تحول fer.hatam.mng@iauctb.ac.ir
حمید حاتمی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی HAM.HATAMI.mng@iauctb.ac.ir
کاوه حاتمی مدیریت بازرگانی - مالی kav.Hatami.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا حاج امینی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moh.hajamini.mng@iauctb.ac.ir
وحید حاجی اسفندیاری مدیریت بازرگانی - تحول vah.hajiesfandiari.mng@iauctb.ac.ir
حسن حاجی حسینلو مدیریت بازرگانی - مالی has.hajihosseinloo.mng@iauctb.ac.ir
ندا حاجی قاسمی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ned.hajighasemi.mng@iauctb.ac.ir
مریم حاجی مولایی مدیریت بازرگانی - مالی Mar.Hajimolaei.mng@iauctb.ac.ir
مهسا حاجی یوسف مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mah.hajiuseef.mng@iauctb.ac.ir
حسین حبیبی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی hos.habibi.mng@iauctb.ac.ir
رضا حبیبی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی rez.habibi.mng@iauctb.ac.ir
مهرداد حبیبی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Meh.Habibi.mng@iauctb.ac.ir
سعید حبیبی زیدهی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sae.habibizidehi.mng@iauctb.ac.ir
ایلا حجاب مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Ila.Hejab.mng@iauctb.ac.ir
حبیب رضا حدادی سیاهکلی مدیریت بازرگانی - مالی hab.hadadisiahkali.mng@iauctb.ac.ir
علی حرمتی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ali.hormati.mng@iauctb.ac.ir
وحید حسام پور مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Vah.Hesampour.mng@iauctb.ac.ir
منصوره حسن پور نفرابادی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه man.hasanpour.mng@iauctb.ac.ir
شبنم حسن زاده مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sha.hasanzadeh.mng@iauctb.ac.ir
مهران حسنخانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی meh.hasankhani.mng@iauctb.ac.ir
فرشته حسنی مدیریت بازرگانی - تحول fer.hassani.mng@iauctb.ac.ir
نیما حسنی مدیریت بازرگانی - مالی nim.hassani.mng@iauctb.ac.ir
مرضیه حسنیه مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mar.hassaneih.mng@iauctb.ac.ir
سیده سوری حسین پور چوکامی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sey.hoseinpourchokami.mng@iauctb.ac.ir
زهرا حسین زاده مدیریت بازرگانی - تحول Zah.HoseinZadeh.mng@iauctb.ac.ir
علی حسین زاده مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ali.hosseinzadeh.mng@iauctb.ac.ir
سیدحسین حسینی مدیریت بازرگانی - بازاریابی sei.hosseini.mng@iauctb.ac.ir
سیدعباس حسینی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sei.hosseyni.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه حسینی مدیریت بازرگانی - بازاریابی fat.hosseini1.mng@iauctb.ac.ir
مریم حسینی راد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه mar.hosseinirad.mng@iauctb.ac.ir
حیدرعلی حسینی رجا مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه hey.hosseiniraja.mng@iauctb.ac.ir
سپیده حسینی فشمی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sep.hosseinifashami.mng@iauctb.ac.ir
اباصلت حضرتی مدیریت بازرگانی - مالی Aba.Hazrati.mng@iauctb.ac.ir
حمید حمامی بجستانی مدیریت بازرگانی - تحول ham.hammamibajestani.mng@iauctb.ac.ir
پریسا حمدی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه par.hamdi.mng@iauctb.ac.ir
سیدضیا حمیدی سنگدهی مدیریت بازرگانی - تحول sey.hamidisangdehi.mng@iauctb.ac.ir
اکبر حیدری مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه AKB.HEIDARI.mng@iauctb.ac.ir
فرزانه حیدری مدیریت بازرگانی - مالی far.heydari.mng@iauctb.ac.ir
وحیدرضا حیدری مدیریت بازرگانی - تحول vah.heydari.mng@iauctb.ac.ir
اذین حیدری بیگوند مدیریت بازرگانی - مالی azi.heidaribigvand.mng@iauctb.ac.ir
زهرا حیدری دهویی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه zah.heidary.mng@iauctb.ac.ir
سمیه حیدری سیکارودی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه som.heydarisikaroodi.mng@iauctb.ac.ir
سنور خاتونی مدیریت بازرگانی - مالی son.khatooni.mng@iauctb.ac.ir
مینا خادمی مدیریت بازرگانی - تحول min.khademi.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه خاک نژاد مدیریت بازرگانی - مالی fat.khaknejad.mng@iauctb.ac.ir
مژگان خانزاده مدیریت بازرگانی - مالی Moz.Khanzadeh.mng@iauctb.ac.ir
لیلا خداشناس مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه lei.khodashenas.mng@iauctb.ac.ir
افسانه خدام مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی afs.khoddam.mng@iauctb.ac.ir
محمدتقی خراسانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Moh.khorasani.mng@iauctb.ac.ir
اورنگ خسروی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه our.khosravi.mng@iauctb.ac.ir
غلامرضا خلیل زاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی gho.khalilzadeh.mng@iauctb.ac.ir
وحید خلیلی مدیریت بازرگانی - بازاریابی vah.khalili.mng@iauctb.ac.ir
زینب خلیلیان مدیریت بازرگانی - مالی zei.khalilian.mng@iauctb.ac.ir
ابراهیم خواجه وند مدیریت بازرگانی - بازاریابی EBR.KHAJEVAND.mng@iauctb.ac.ir
علی خواصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ali.Khavasi.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا خورسند مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ali.khoorsand.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا خوش نام مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Moh.Khoshnam.mng@iauctb.ac.ir
مسعود خوش نیتی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Mas.Khoshniyati.mng@iauctb.ac.ir
فریدون خوشنام مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه fer.khoshnam.mng@iauctb.ac.ir
المارا خیچومیان مدیریت بازرگانی - مالی Alm.khichoomian.mng@iauctb.ac.ir
ابراهیم دادخواه مدیریت بازرگانی - مالی EBR.DADKHAH.mng@iauctb.ac.ir
غزاله دادگستر مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی gha.dadgostar.mng@iauctb.ac.ir
سمن دارایی نیا مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی sam.daraeinia.mng@iauctb.ac.ir
زهرا دامن باغ مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه zah.damanbag.mng@iauctb.ac.ir
مریم دانشور طهرانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Mar.DaneshvarTehrani.mng@iauctb.ac.ir
سید علی اکبر دانیالی مدیریت بازرگانی - مالی sey.daniali.mng@iauctb.ac.ir
پژمان داودی مدیریت بازرگانی - تحول Pej.Davoodi.mng@iauctb.ac.ir
مریم داودی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mar.davoodi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا دایی زاده مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه zah.daeizadeh.mng@iauctb.ac.ir
سمیرا درخشنده بخت مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sam.derakhshandehbakht.mng@iauctb.ac.ir
صدیقه درزی زادگان رامندی مدیریت بازرگانی - بازاریابی sed.DarzizadeganRamandi.mng@iauctb.ac.ir
مسعود درگاهی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Mas.Dargahi.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه دشتی سامانلو مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Fat.Dashtisamanlou.mng@iauctb.ac.ir
لیلا دفاعی ورنوسفادرانی مدیریت بازرگانی - مالی lei.defaeivarnosefaderany.mng@iauctb.ac.ir
رضا دلگشا مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Rez.Delgosha.mng@iauctb.ac.ir
سپیده دلیر مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sep.Dalir.mng@iauctb.ac.ir
ماندانا دلیل مدیریت بازرگانی - بازاریابی MAN.DALIL.mng@iauctb.ac.ir
سجاد دهستانی مدیریت بازرگانی - تحول saj.dehestani.mng@iauctb.ac.ir
نگار دهقانی درآباد مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی neg.deghghanidarabad.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه دهوکی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه fat.dahooki.mng@iauctb.ac.ir
مریم دواریان مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Mar.Davarian.mng@iauctb.ac.ir
مریم دوستی بیگی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mar.doustibeigi.mng@iauctb.ac.ir
بابک دیانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی BAB.DAYANI.mng@iauctb.ac.ir
راضیه دیلمی معزی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Raz.DeilamiMoezi.mng@iauctb.ac.ir
مجید دیواندری مدیریت بازرگانی - مالی MAJ.DIVANDARY.mng@iauctb.ac.ir
امیرحسین ذاکری زفرقندی مدیریت بازرگانی - بازاریابی ami.zakerizafarghandi.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا رادفر مدیریت بازرگانی - مالی moh.radfar.mng@iauctb.ac.ir
فروزان رادمهر مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه for.radmehr.mng@iauctb.ac.ir
حسین رامه مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Hus.RAMEH.mng@iauctb.ac.ir
الهه راهی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ela.rahi.mng@iauctb.ac.ir
پگاه رجبعلی عراقی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی peg.rajabaliaraghi.mng@iauctb.ac.ir
مریم رجبلو مدیریت بازرگانی - مالی mar.rajabloo.mng@iauctb.ac.ir
اذر رحمانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی aza.rahmani.mng@iauctb.ac.ir
داود رحمانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه DAV.RAHMANI.mng@iauctb.ac.ir
عباس رحمانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه abb.rahmani.mng@iauctb.ac.ir
مهدی رحمانی مدیریت بازرگانی - تحول mah.rahmani.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا رحمانیان مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Moh.Rahmanian.mng@iauctb.ac.ir
سپیده رحمتی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Sep.Rahmati.mng@iauctb.ac.ir
علی اصغر رحمتیان قادیکلایی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Ali.RahmatianGhadikolai.mng@iauctb.ac.ir
مجید رحیمی مدیریت بازرگانی - مالی maj.rahimi.mng@iauctb.ac.ir
محمود رحیمی مدیریت بازرگانی - تحول mah.rahimi1.mng@iauctb.ac.ir
مریم رحیمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی mar.rahimi.mng@iauctb.ac.ir
رقیه رحیمی رودباری مدیریت بازرگانی - بازاریابی rog.RAHIMIRODBARI.mng@iauctb.ac.ir
مجتبی رحیمی کوشکی مدیریت بازرگانی - مالی MOJ.RAHIMIKOUSHKI.mng@iauctb.ac.ir
الهام رحیمی مقدم مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی elh.rahimimoghadam.mng@iauctb.ac.ir
مونا رحیمی مقدم مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mon.rahimimoghadam.mng@iauctb.ac.ir
رضا رزمی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی rez.razmi.mng@iauctb.ac.ir
فرزانه رستگاری مقدم مدیریت بازرگانی - مالی far.rastegarimoghaddam.mng@iauctb.ac.ir
عبدالله رستمی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه abd.rostami.mng@iauctb.ac.ir
مهدی رستمی براتی مدیریت بازرگانی - مالی MAH.ROSTAMIBARATI.mng@iauctb.ac.ir
سیدحمیدرضا رسول زاده حسینی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Sey.RasoolzadeHoseiny.mng@iauctb.ac.ir
محمد رسولی مدیریت بازرگانی - تحول moh.rasouli.mng@iauctb.ac.ir
هومن رسولی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Hoo.Rasouli.mng@iauctb.ac.ir
سید امیرحسین رسولی نژاد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی s.a.rasoulinejad.mng@iauctb.ac.ir
ریحانه رضائی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی rey.rezaei.mng@iauctb.ac.ir
هنگامه رضازادگان توکلی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه hen.rezazadeghantavakoli.mng@iauctb.ac.ir
امیرحسین رضاعلی مدیریت بازرگانی - تحول ami.rezaali.mng@iauctb.ac.ir
سید هادی رضایی مدیریت بازرگانی - مالی sey.rezaei.mng@iauctb.ac.ir
لیلا السادات رضایی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Lei.Rezaei.mng@iauctb.ac.ir
نیایش رضایی مدیریت بازرگانی - بازاریابی niy.rezaei.mng@iauctb.ac.ir
هدی رضوانی پور مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه hod.rezvanipoor.mng@iauctb.ac.ir
مجید رضوانی قهرودی مدیریت بازرگانی - بازاریابی maj.RezvaniGhahroudi.mng@iauctb.ac.ir
سیده نگار رضوی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Sey.Razavi.mng@iauctb.ac.ir
سیدحمیدرضا رضوی نژاد مدیریت بازرگانی - تحول sey.razavinejad.mng@iauctb.ac.ir
بهنام رمضانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه beh.ramezani.mng@iauctb.ac.ir
زهرا رمضانی پور مدیریت بازرگانی - بازاریابی zah.ramezanipour.mng@iauctb.ac.ir
فریده رنجبر مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Far.Ranjbar.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا رنجبران مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه MOH.RANJBARAN.mng@iauctb.ac.ir
سپهدار رهنما مدیریت بازرگانی - تحول sep.rahnama.mng@iauctb.ac.ir
عفت رهنمایی مدیریت بازرگانی - بازاریابی eff.rahnamaee.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا روشن قیاس مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ali.roshanghias.mng@iauctb.ac.ir
رویا رومنا مدیریت بازرگانی - مالی roy.romena.mng@iauctb.ac.ir
میثم رویتوند غیاثوند مدیریت بازرگانی - بازاریابی mey.royatvandghiyasvand.mng@iauctb.ac.ir
سارا رییس زاده مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Sar.Raiszadeh.mng@iauctb.ac.ir
مصطفی زارع مدیریت بازرگانی - تحول mos.zare.mng@iauctb.ac.ir
زهرا زارع زاده مدیریت بازرگانی - تحول zah.zarezdeh.mng@iauctb.ac.ir
معصومه زارعی بهروز مدیریت بازرگانی - تحول mas.zareibehrouz.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا زاغری مدیریت بازرگانی - مالی Moh.Zaghari.mng@iauctb.ac.ir
سهیلا زاهد شیری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی soh.zahedshiri.mng@iauctb.ac.ir
سعیده زکاوتی کادیجانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sai.zekavatikadijani.mng@iauctb.ac.ir
کیومرث زمانی قشلاقی مدیریت بازرگانی - بازاریابی kum.zamanigheshlaghi.mng@iauctb.ac.ir
علی زندکریمی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ali.zandkarimi.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا زندی مدیریت بازرگانی - مالی Moh.Zandi.mng@iauctb.ac.ir
محمدابراهیم زندی شهری نژاد مدیریت بازرگانی - بازاریابی moh.zandishahrinezhad.mng@iauctb.ac.ir
زهراالسادات زهرائی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Zah.Zahraie.mng@iauctb.ac.ir
لیلا زیرکی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی lei.ziraki.mng@iauctb.ac.ir
محمد زین العابدینی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی moh.zeynolabedini.mng@iauctb.ac.ir
ساسان زیوری مدیریت بازرگانی - بازاریابی sas.zivari.mng@iauctb.ac.ir
مریم ساجدی افتخار مدیریت بازرگانی - مالی mar.sajedieftekhar.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا ساداتی نیشابوری مدیریت بازرگانی - مالی moh.sadatineishaburi.mng@iauctb.ac.ir
رضا ساری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی rez.sari.mng@iauctb.ac.ir
بهروز سالمی یامچلو مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی beh.salemi.mng@iauctb.ac.ir
عیسی سام خانیانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Eis.Samkhaniani.mng@iauctb.ac.ir
میثم سامی مدیریت بازرگانی - مالی mei.sami.mng@iauctb.ac.ir
بیژن سبحانی مدیریت بازرگانی - مالی bij.sobhani.mng@iauctb.ac.ir
علی سبحانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ALI.SOBHANI.mng@iauctb.ac.ir
بابک سپاس مقدم مدیریت بازرگانی - بازاریابی Bab.Sepasmoqadam.mng@iauctb.ac.ir
نگار ستوده روشن مدیریت بازرگانی - بازاریابی Neg.SotoudehRoshan.mng@iauctb.ac.ir
حامد سخائی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ham.sakhaei.mng@iauctb.ac.ir
امیر سخایی مدیریت بازرگانی - مالی AMI.SAKHAEE.mng@iauctb.ac.ir
امیر سرآبادانی مدیریت بازرگانی - مالی ami.sarabadani.mng@iauctb.ac.ir
حمید سرپیرا مدیریت بازرگانی - تحول Ham.Sarpira.mng@iauctb.ac.ir
فرزانه سرتنگستانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی far.Sartangestani.mng@iauctb.ac.ir
زهره سروی سنبل ابادی مدیریت بازرگانی - تحول zoh.sarvisonbolabadi.mng@iauctb.ac.ir
شعله سعادت مدیریت بازرگانی - تحول SHO.SAADAT.mng@iauctb.ac.ir
مهتاب سعادتمند مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mah.saadatmand.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه سعیدی راد مدیریت بازرگانی - بازاریابی Fat.Saeedirad.mng@iauctb.ac.ir
اعظم سلامت طلب مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Aza.Salamattalab.mng@iauctb.ac.ir
اعظم سلطانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه aza.soltani.mng@iauctb.ac.ir
محمد سلطانی فر مدیریت بازرگانی - بازاریابی moh.soltanifar.mng@iauctb.ac.ir
بیتا سلطانی لرگانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Bit.SoltaniLargani.mng@iauctb.ac.ir
بهزاد سلیمانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Beh.Soleymani.mng@iauctb.ac.ir
اصغر سلیمانیان مدیریت بازرگانی - تحول asg.soleimanian.mng@iauctb.ac.ir
اعظم سمیعی مدیریت بازرگانی - بازاریابی aza.samiei.mng@iauctb.ac.ir
اعظم سهرابی ام آباد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی aza.sohrabiomabad.mng@iauctb.ac.ir
سید حسین سهیلی بیجارپس مدیریت بازرگانی - تحول hos.soheilibijarpas.mng@iauctb.ac.ir
محمود سواررخش مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mah.savarrakhsh.mng@iauctb.ac.ir
فرشته سوری مدیریت بازرگانی - تحول fer.souri.mng@iauctb.ac.ir
حسن سیاح مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Has.sayyah.mng@iauctb.ac.ir
سید وحید سید مومنی مدیریت بازرگانی - مالی sey.seyyedmomeni.mng@iauctb.ac.ir
سیدعمار سیدافقهی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Sey.SeyedAfghahi.mng@iauctb.ac.ir
سیده زینب سیدرضای سولقانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sey.seyedrezaysolghani.mng@iauctb.ac.ir
لیلا سیدرضوی قوزلو مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه lei.seyedrazavighozloo.mng@iauctb.ac.ir
سید محمد حسین سیدی کنجانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moh.sayyedikonjani.mng@iauctb.ac.ir
جاسم سیفی بخش مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی JAS.SEIFIBAKHSH.mng@iauctb.ac.ir
علی شاطری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ali.Shateri.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا شافعی پامساری مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ali.shafeipamsari.mng@iauctb.ac.ir
علی شاکری مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ALI.SHAKERI.mng@iauctb.ac.ir
معصومه شاه بیگ مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mas.shahbeig.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه شاهرخ مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی fat.shahrokh.mng@iauctb.ac.ir
فرزین شاهمرادی مقدم مدیریت بازرگانی - بازاریابی Far.ShahmoradiMoghaddam.mng@iauctb.ac.ir
مریم شاهین مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mar.shahin.mng@iauctb.ac.ir
نسیم شبابی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه nas.shababi.mng@iauctb.ac.ir
مجید شراهی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Maj.Sharahi.mng@iauctb.ac.ir
سید ابوالفضل شریعت مدیریت بازرگانی - تحول say.shariat.mng@iauctb.ac.ir
سید سعید شریعتی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sey.shariati.mng@iauctb.ac.ir
مهدی شریف مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Meh.Sharif.mng@iauctb.ac.ir
نفیسه شریف مدیریت بازرگانی - مالی naf.sharif.mng@iauctb.ac.ir
ارش شریفی مدیریت بازرگانی - بازاریابی ara.sharifi.mng@iauctb.ac.ir
محمد مهدی شریفی مدیریت بازرگانی - مالی moh.sharifi.mng@iauctb.ac.ir
مرضیه شعبانی بهمند مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Mar.ShabaniBahmand.mng@iauctb.ac.ir
رویا شفائی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Roy.Shafaee.mng@iauctb.ac.ir
علی اکبر شفیع خانی مدیریت بازرگانی - تحول ali.shafiekhani.mng@iauctb.ac.ir
فهیمه شفیع خانی مدیریت بازرگانی - تحول Fah.Shafikhani.mng@iauctb.ac.ir
علی شفیعی مدیریت بازرگانی - بازاریابی ALI.SHAFIEI.mng@iauctb.ac.ir
پوران شفیعی خانقاه مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Pou.Shafiekhaneghah.mng@iauctb.ac.ir
محمود شکرالهی مدیریت بازرگانی - مالی Mah.Shokrolahi.mng@iauctb.ac.ir
ارام شکری مدیریت بازرگانی - مالی ara.shokri.mng@iauctb.ac.ir
فاروق شکیبا مدیریت بازرگانی - تحول FAR.SHAKIBA.mng@iauctb.ac.ir
محمد سجاد شهبازی مدیریت بازرگانی - بازاریابی moh.shahbazi.mng@iauctb.ac.ir
مریم شهبازی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mar.shahbazi.mng@iauctb.ac.ir
میثم شهبازی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mey.shahbazi.mng@iauctb.ac.ir
همت شهبازی مدیریت بازرگانی - مالی hem.shahbazi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا شهیدی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی zah.shahidi.mng@iauctb.ac.ir
مرضیه شوکت مدیریت بازرگانی - مالی mar.shoukat.mng@iauctb.ac.ir
حمیدرضا شیرخوان مدیریت بازرگانی - مالی ham.shirkhan.mng@iauctb.ac.ir
مجتبی صابرسمندری مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Moj.Sabersamandari.mng@iauctb.ac.ir
جعفرصادق صابرنیا مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Jaa.sabernia.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا صابری رونقی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی ali.saberironaghi.mng@iauctb.ac.ir
کاظم صادق ابیانه مدیریت بازرگانی - بازاریابی kaz.sadeghabyaneh.mng@iauctb.ac.ir
حسین صادقی مدیریت بازرگانی - تحول hos.sadeghi.mng@iauctb.ac.ir
عبدالرحیم صادقی راد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ABD.SADEGHIRAD.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه صایبی مدیریت بازرگانی - تحول fat.saebi.mng@iauctb.ac.ir
محمد صباغ زیارانی مدیریت بازرگانی - تحول moh.sabbaghziarani.mng@iauctb.ac.ir
آذر صدارت مدیریت بازرگانی - بازاریابی aza.sedarat.mng@iauctb.ac.ir
محمد صدقی مدیریت بازرگانی - مالی MOH.SEDGHI.mng@iauctb.ac.ir
مهسا صدیق مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mah.seddigh.mng@iauctb.ac.ir
نسیم صدیق رضوانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Nas.SadighRezvani.mng@iauctb.ac.ir
محدثه صدیقی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moh.seddighi.mng@iauctb.ac.ir
حامد صدیقی مقدم مدیریت بازرگانی - بازاریابی ham.sedighimoghadam.mng@iauctb.ac.ir
اشکان صفائی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ash.safaei.mng@iauctb.ac.ir
عباس صفائی زاده مدیریت بازرگانی - مالی Abb.Safaiezadeh.mng@iauctb.ac.ir
نیوشا صفانژاد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی niu.safanejad.mng@iauctb.ac.ir
ملیکا صفرخانلو مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه mel.safarkhanlo.mng@iauctb.ac.ir
راحله صفرخانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی rah.safarkhani.mng@iauctb.ac.ir
فریده صوتی ازاد مدیریت بازرگانی - تحول far.soutiazad.mng@iauctb.ac.ir
سهیلا صیادی شیرتری مدیریت بازرگانی - تحول soh.sayadishirtari.mng@iauctb.ac.ir
اشکان طالبانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Ash.Talebani.mng@iauctb.ac.ir
عسکر طالعی مدیریت بازرگانی - مالی Ask.Taleei.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه طاهری مدیریت بازرگانی - مالی Fat.Taheri.mng@iauctb.ac.ir
امیرحسین طاهری آلاشتی مدیریت بازرگانی - تحول ami.taherialashti.mng@iauctb.ac.ir
محمد طاهری رز مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی moh.taheri.mng@iauctb.ac.ir
معصومه طاهریان مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mas.taherian.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا طبخی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ali.Tabkhi.mng@iauctb.ac.ir
علی ططری راد مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ali.TatariRad.mng@iauctb.ac.ir
سیما طوفانی شهربیجاری مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sim.toufanishahrebijari.mng@iauctb.ac.ir
دینا طیاری مدیریت بازرگانی - تحول Din.Tayari.mng@iauctb.ac.ir
انوشه ظهیرنیا مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ano.zahirnia.mng@iauctb.ac.ir
فهیمه عابدی جداقیه مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی fah.abedi.mng@iauctb.ac.ir
الهام عباس زاده مدیریت بازرگانی - تحول elh.abbaszade.mng@iauctb.ac.ir
سحر عباسی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sah.abbasi.mng@iauctb.ac.ir
صادق عباسی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی sad.abbasi.mng@iauctb.ac.ir
مهدیه عباسی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mah.abbasi.mng@iauctb.ac.ir
مهسا عباسی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mah.abbasi1.mng@iauctb.ac.ir
محمدحسین عبدالحمید مدیریت بازرگانی - بازاریابی Moh.Abdolhamid.mng@iauctb.ac.ir
فایزه عبدالهی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی fae.abdolahi.mng@iauctb.ac.ir
امیر عبدالهی بجستانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی ami.abdollahi.mng@iauctb.ac.ir
فرشته عبدی نامی مدیریت بازرگانی - تحول fer.abdinami.mng@iauctb.ac.ir
جابر عرب شاهی حسین ابادی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه jab.arabshahihosseinabadi.mng@iauctb.ac.ir
سبحان عربکری صومعه سفلی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Sob.Arabgari.mng@iauctb.ac.ir
شقایق عریضی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sha.oreizi.mng@iauctb.ac.ir
حدیثه عزت ور مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی had.Ezzatvar.mng@iauctb.ac.ir
صیاد عزیزی مدیریت بازرگانی - مالی say.azizi1.mng@iauctb.ac.ir
محمد عزیزی مدیریت بازرگانی - تحول moh.azizi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا عزیزی فرد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی zah.azizifard.mng@iauctb.ac.ir
محمد عزیزی کمنی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی moh.azizikomani.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه عسگری مدیریت بازرگانی - تحول fat.asgari.mng@iauctb.ac.ir
فرشاد عسگری فخارخانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی FAR.ASGARIFAKHARKHANI.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه عشوری تیرتاشی مدیریت بازرگانی - بازاریابی fat.ashouri.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا عصمتی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ali.Esmati.mng@iauctb.ac.ir
جابر عطاپور مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی jab.atapour.mng@iauctb.ac.ir
ریحانه عظیمی سجادی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه rey.AzimiSadjadi.mng@iauctb.ac.ir
فهیمه عظیمی متین مدیریت بازرگانی - بازاریابی Fah.AzimiMatin.mng@iauctb.ac.ir
امیر علائی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی AMI.ALAEI.mng@iauctb.ac.ir
مهتاب علامه مدیریت بازرگانی - مالی mah.allame.mng@iauctb.ac.ir
سید فرید علم الهدی مدیریت بازرگانی - مالی sey.alamolhoda.mng@iauctb.ac.ir
سید علیرضا علوی ویجویه مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sey.alavi.mng@iauctb.ac.ir
حسین علی بخشی مدیریت بازرگانی - بازاریابی hos.alibakhshi.mng@iauctb.ac.ir
حجت علی پور مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه hoj.alipoor.mng@iauctb.ac.ir
علی علی حسینی شربیانی مدیریت بازرگانی - تحول Ali.AliHosseiniSharabiyani.mng@iauctb.ac.ir
مهسا علی خانی مدیریت بازرگانی - مالی Mah.Alikhani.mng@iauctb.ac.ir
زهره علی دوستی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی zoh.alidoosti.mng@iauctb.ac.ir
نقی علی زاده خانگاهی مدیریت بازرگانی - مالی nag.alizadehkhanghahi.mng@iauctb.ac.ir
حمید علی شیری مدیریت بازرگانی - تحول ham.alishiri.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه علی عسکرلی مدیریت بازرگانی - مالی fat.aliaskarli.mng@iauctb.ac.ir
مهدی علی قاضی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Mah.Alighazi.mng@iauctb.ac.ir
حمید علیجانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Ham.Alijani.mng@iauctb.ac.ir
جواد علیخانی مدیریت بازرگانی - مالی jav.Alikhani.mng@iauctb.ac.ir
تینا علیزاده علی ابادی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Tin.AlizadehAliabadi.mng@iauctb.ac.ir
عالمه السادات عمادی مدیریت بازرگانی - بازاریابی ale.emadi.mng@iauctb.ac.ir
نرجس عمرانی مدیریت بازرگانی - تحول nar.omrani.mng@iauctb.ac.ir
سعید غفارزاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی sae.ghafarzadeh.mng@iauctb.ac.ir
امیر غفاری خویی مدیریت بازرگانی - تحول Ami.Ghafari.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه غفاری هشجین مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه fat.ghaffari.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا غفاریان متهور مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی ali.ghafarianmotahaver.mng@iauctb.ac.ir
الناز غلامحسینی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی eln.gholamhosseyni.mng@iauctb.ac.ir
عباس غلامی انجیله مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی abb.gholamianjileh.mng@iauctb.ac.ir
نرگس غنیمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی nar.ghanimi.mng@iauctb.ac.ir
سیدناصر فاطمی نیک مدیریت بازرگانی - تحول sey.fateminik.mng@iauctb.ac.ir
بژوین سادات فاطمیان مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Bej.Fatemian.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه فتحی مقدم بادی مدیریت بازرگانی - بازاریابی fat.fathimoghadambadi.mng@iauctb.ac.ir
فروزالسادات فخری مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Foo.Fakhri.mng@iauctb.ac.ir
نینا فخری مدیریت بازرگانی - مالی NIN.FAKHRI.mng@iauctb.ac.ir
عطیه فخریان نجفی کاشانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ati.FakhrianNajafiKashani.mng@iauctb.ac.ir
لیلا فرامرزی مدیریت بازرگانی - مالی lei.Faramarzi.mng@iauctb.ac.ir
نوشین فرج اللهی احمدی تیل مدیریت بازرگانی - مالی Nou.FarajollahiAhmadiTill.mng@iauctb.ac.ir
مرتضی فرجاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه mor.farjad.mng@iauctb.ac.ir
سعید فرجی مدیریت بازرگانی - مالی sae.faraji.mng@iauctb.ac.ir
دنیاالسادات فرح بخش مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه don.farahbakhsh.mng@iauctb.ac.ir
مهدی فرخ زادی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه meh.farahzadi.mng@iauctb.ac.ir
سمیه فردسرابی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی som.fardsaraby.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا فرزانه مدیریت بازرگانی - تحول ali.farzaneh.mng@iauctb.ac.ir
مصطفی فرزانه مدیریت بازرگانی - مالی Mos.Farzane.mng@iauctb.ac.ir
حسین فرض مهدی مدیریت بازرگانی - مالی Hos.Farzmahdi.mng@iauctb.ac.ir
مهدی فروزنده خواه مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه meh.foruzandehkhah.mng@iauctb.ac.ir
طاهره فریس ابادی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی tah.faisabadi.mng@iauctb.ac.ir
معصومه فلاح مدیریت بازرگانی - بازاریابی Mas.Fallah.mng@iauctb.ac.ir
زینب فیاض کاخکی مدیریت بازرگانی - تحول zei.fayazkakhaki.mng@iauctb.ac.ir
یاسر فیاضی مدیریت بازرگانی - بازاریابی yas.fayazi.mng@iauctb.ac.ir
حسام الدین فیروزی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی HES.FIROOZI.mng@iauctb.ac.ir
محمد فیروزی ارانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Moh.FirouziArani.mng@iauctb.ac.ir
حمید رضا فیض ابادی فراهانی مدیریت بازرگانی - تحول ham.feizabadifarahani.mng@iauctb.ac.ir
مهدی قائدرحمت مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mah.ghaedrahmat.mng@iauctb.ac.ir
پروانه قاسملو مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی par.ghasemlo.mng@iauctb.ac.ir
اکرم قاسمی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Akr.Ghasemi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا قاسمی مدیریت بازرگانی - تحول zah.ghasemi.mng@iauctb.ac.ir
هادی قاسمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Had.Ghasemi.mng@iauctb.ac.ir
مجتبی قاسمیان مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moj.ghasemian.mng@iauctb.ac.ir
معصومه قایینی حصاروییه مدیریت بازرگانی - بازاریابی mas.ghaeinihasaroyeh.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه قچاق مدیریت بازرگانی - مالی fat.ghochagh.mng@iauctb.ac.ir
مریم قدرت پور مدیریت بازرگانی - تحول Mar.Ghodratpour.mng@iauctb.ac.ir
زهرا قدیمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Zah.Ghadimi.mng@iauctb.ac.ir
پریسا قربانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه par.ghorbani.mng@iauctb.ac.ir
رضا قربانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه rez.ghorbani.mng@iauctb.ac.ir
نجات قربانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه nej.ghorbani.mng@iauctb.ac.ir
سید حسام الدین قرشی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sea.ghorashi.mng@iauctb.ac.ir
علی قفقازی مدیریت بازرگانی - مالی ALI.GHAFGHAZI.mng@iauctb.ac.ir
شقایق قلعه دار مدیریت بازرگانی - بازاریابی sha.ghalehdar.mng@iauctb.ac.ir
سمیرا قلیچ مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Sam.Ghelich.mng@iauctb.ac.ir
نحله قناعتیان مدیریت بازرگانی - بازاریابی neh.ghanaatian.mng@iauctb.ac.ir
شیما قیتانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی shi.gheytani.mng@iauctb.ac.ir
معصومه کارگر بنه کهل مدیریت بازرگانی - مالی mas.karegarbenahkohal.mng@iauctb.ac.ir
ملیحه کاظم لو مدیریت بازرگانی - مالی mal.kazemloo.mng@iauctb.ac.ir
فرانک کاظمی زرنه مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی far.kazemyzarneh.mng@iauctb.ac.ir
راحله کاکاوند مدیریت بازرگانی - تحول rah.kakavand.mng@iauctb.ac.ir
نیره کامرانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی nay.kamrani.mng@iauctb.ac.ir
نیلوفر کاهدی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی nil.kahedi.mng@iauctb.ac.ir
سمیه کاهن مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی som.kahen.mng@iauctb.ac.ir
زیور کاوسی خامنه مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ziv.KaVosIkhamnh.mng@iauctb.ac.ir
حیدر کثیری قهی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی hei.kasirighehi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا کرامتی مدیریت بازرگانی - بازاریابی zah.keramati.mng@iauctb.ac.ir
مریم کردبچه مدیریت بازرگانی - تحول Mar.KordBacheh.mng@iauctb.ac.ir
احسان کرم بخش اسفندابادی مدیریت بازرگانی - بازاریابی ehs.karambakhshesfandabadi.mng@iauctb.ac.ir
حسین کرمی شنستقی مدیریت بازرگانی - مالی hos.karamishenastaghi.mng@iauctb.ac.ir
منیره کرمی موحدی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Mon.Karamimovahedi.mng@iauctb.ac.ir
امیر کریمی مدیریت بازرگانی - مالی ami.karimi.mng@iauctb.ac.ir
فرزین کریمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی FAR.KARIMI.mng@iauctb.ac.ir
کازیوه کریمی مدیریت بازرگانی - تحول kaz.karimi.mng@iauctb.ac.ir
محمود کریمی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mah.karimi.mng@iauctb.ac.ir
محمد حسین کریمی زارچی مدیریت بازرگانی - مالی moh.karimizrachi.mng@iauctb.ac.ir
زهرا کریمی سپهر مدیریت بازرگانی - تحول zah.karimisepehr.mng@iauctb.ac.ir
ابوالفضل کشفی ابرقویی مدیریت بازرگانی - مالی abo.kashfi.mng@iauctb.ac.ir
اسماعیل کشکولی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه esm.kashkoli.mng@iauctb.ac.ir
ماهان کلانتر مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Mah.Kalantar.mng@iauctb.ac.ir
سمانه کندری مدیریت بازرگانی - تحول Sam.Kondori.mng@iauctb.ac.ir
فرناز کهنه شهری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی FAR.KOHNEHSHAHRI.mng@iauctb.ac.ir
داود کیومرثی عمویی مدیریت بازرگانی - مالی DAV.KIOMARSIAMOEE.mng@iauctb.ac.ir
مریم گل پیکرراد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه mar.golpeykarrad.mng@iauctb.ac.ir
عاطفه گلبن مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ate.golbon.mng@iauctb.ac.ir
مارال گنجی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Mar.Ganji.mng@iauctb.ac.ir
صدف گنجیان مدیریت بازرگانی - تحول sad.gajian.mng@iauctb.ac.ir
مسعود گودرزی مدیریت بازرگانی - مالی Mas.Goodarzi.mng@iauctb.ac.ir
مهران گیوری مدیریت بازرگانی - بازاریابی Meh.Givari.mng@iauctb.ac.ir
شیما لاریبی مدیریت بازرگانی - تحول shi.laraibi.mng@iauctb.ac.ir
مینا لطفی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی min.lotfi.mng@iauctb.ac.ir
محمدعلی مام بیکی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Moh.Mambeyki.mng@iauctb.ac.ir
پریسا مبارکی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی par.mobaraky.mng@iauctb.ac.ir
مصطفی مباشرامینی مدیریت بازرگانی - مالی mos.mobasheramini.mng@iauctb.ac.ir
اکبر متقی زاده مدیریت بازرگانی - مالی Akb.Motaghizadeh.mng@iauctb.ac.ir
حامد متقیان مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ham.Motaghian.mng@iauctb.ac.ir
زهرا متمنی شربیانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی zah.motemannisharabayani.mng@iauctb.ac.ir
مژگان محبت مدیریت بازرگانی - بازاریابی moz.mohabat.mng@iauctb.ac.ir
غزاله محبت صفا مدیریت بازرگانی - مالی Gha.MohebatSafa.mng@iauctb.ac.ir
هاله محبی مدیریت بازرگانی - تحول hal.mohebi.mng@iauctb.ac.ir
معصومه محرمخانی مدیریت بازرگانی - مالی mas.moharramkhani.mng@iauctb.ac.ir
مصطفی محزون مدیریت بازرگانی - تحول MOS.MAHZOUN.mng@iauctb.ac.ir
احسان محسن زاده شریفی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ehs.MohsenzadehSharifi.mng@iauctb.ac.ir
محمد محسنی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی moh.mohseni2.mng@iauctb.ac.ir
محمد محمد بابائی مدیریت بازرگانی - مالی Moh.MohammadBabaei.mng@iauctb.ac.ir
بابک محمدامینی مدیریت بازرگانی - بازاریابی BAB.MOHAMMADAMINI.mng@iauctb.ac.ir
حمیدرضا محمدپور مدیریت بازرگانی - تحول ham.mohammadpour.mng@iauctb.ac.ir
رویا محمدحسنی مدیریت بازرگانی - مالی roy.mohamadhasani.mng@iauctb.ac.ir
مصطفی محمدخانی مدیریت بازرگانی - مالی mos.mohammadkhani.mng@iauctb.ac.ir
اسماعیل محمددوست لشکامی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی ESM.MOHAMMADDOUSTLASHKAMI.mng@iauctb.ac.ir
مژگان محمدوردی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moz.mohammadverdi.mng@iauctb.ac.ir
الهه محمدی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ela.mohammadi.mng@iauctb.ac.ir
جبار محمدی مدیریت بازرگانی - مالی jab.mohammadi.mng@iauctb.ac.ir
راحله محمدی مدیریت بازرگانی - مالی Rah.Mohamadi.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا محمدی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی ali.mohammadi.mng@iauctb.ac.ir
منصور محمدی فرد مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی man.mohammadifard.mng@iauctb.ac.ir
عادل محمدی مرکیه مدیریت بازرگانی - مالی ade.mohammadimarkiyeh.mng@iauctb.ac.ir
کیانوش محمدیان مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه kia.mohammadian.mng@iauctb.ac.ir
رضا محمودیه مدیریت بازرگانی - بازاریابی Rez.Mahmoodieh.mng@iauctb.ac.ir
جمشید مختاری مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی JAM.MOKHTARI.mng@iauctb.ac.ir
جواد مختاری مدیریت بازرگانی - تحول jav.mokhtari.mng@iauctb.ac.ir
طاهره مختاری حاصل مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه tah.mokhtarihasel.mng@iauctb.ac.ir
غلامرضا مختاری حاصل مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Gho.MokhtariHasel.mng@iauctb.ac.ir
مهرناز مددیان مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Meh.Madadian.mng@iauctb.ac.ir
مرضیه مدنی مدیریت بازرگانی - تحول mar.madani.mng@iauctb.ac.ir
ویدا مرادخانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی vid.moradkhani.mng@iauctb.ac.ir
حانیه مرادزاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی han.moradzadeh.mng@iauctb.ac.ir
محمد امیر مرادی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی moh.moradi.mng@iauctb.ac.ir
پریسا مرادی سولقانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی par.moradisoleghani.mng@iauctb.ac.ir
جواد مرادی وشنوه مدیریت بازرگانی - بازاریابی jav.moradiveshnaveh.mng@iauctb.ac.ir
شیما مرادی یگانه مدیریت بازرگانی - تحول shi.moradiyeaganeh.mng@iauctb.ac.ir
سینا مرشدی اصل مدیریت بازرگانی - بازاریابی sin.morshediasl.mng@iauctb.ac.ir
هادی مزینانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی had.mazinani.mng@iauctb.ac.ir
مصطفی مستکانلو مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Mos.Mostakanloo.mng@iauctb.ac.ir
محمدمحسن مشتاقی مدیریت بازرگانی - بازاریابی moh.moshtaghi.mng@iauctb.ac.ir
سید مرتضی مشتری مدیریت بازرگانی - تحول SEY.MOSHTARI.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا مشهدی باقر مدیریت بازرگانی - مالی ali.mashhadibagher.mng@iauctb.ac.ir
پریسا مصلح مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه par.mosleh.mng@iauctb.ac.ir
احسان مصلحی مدیریت بازرگانی - تحول Ehs.Moslehi.mng@iauctb.ac.ir
محمود مصلی نژاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه mah.mosalanezhad.mng@iauctb.ac.ir
نیلوفر مظاهری مدیریت بازرگانی - مالی nil.mazaheri.mng@iauctb.ac.ir
هاجر مظاهری کوهانستانی مدیریت بازرگانی - مالی haj.mazaheri.mng@iauctb.ac.ir
احسان اله مظفر نژاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ehs.mozaffarnejad.mng@iauctb.ac.ir
سیاوش مظلومی متعلق مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه siy.mazlumimoteallegh.mng@iauctb.ac.ir
طیبه مظهری مدیریت بازرگانی - مالی Tay.mazhari.mng@iauctb.ac.ir
مسعود معروفی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mas.maroofi.mng@iauctb.ac.ir
محسن معنوی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moh.maanavi.mng@iauctb.ac.ir
رسول معینی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ras.moeini.mng@iauctb.ac.ir
سید هادی مقدسی مدیریت بازرگانی - بازاریابی sey.moghaddasi.mng@iauctb.ac.ir
جواد مقدم مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه JAV.MOGHADDAM.mng@iauctb.ac.ir
حسن مقیم تیرگر مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی has.moghimtirgar.mng@iauctb.ac.ir
پژمان مقیمی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه pej.Moghimi.mng@iauctb.ac.ir
سید سعید مقیمی مدیریت بازرگانی - تحول sey.moghimi.mng@iauctb.ac.ir
نسرین مقیمی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه nas.moghimi.mng@iauctb.ac.ir
سمانه ملایی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی sam.molaee.mng@iauctb.ac.ir
مجتبی ملایی مدیریت بازرگانی - مالی moj.molaei.mng@iauctb.ac.ir
بهناز ملک پور مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی beh.malekpour.mng@iauctb.ac.ir
امیر ملکی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ami.maleki.mng@iauctb.ac.ir
محمد ملکی مدیریت بازرگانی - مالی moh.maleki.mng@iauctb.ac.ir
معصومه ممتازصنعتی مدیریت بازرگانی - تحول mas.momtazsanati.mng@iauctb.ac.ir
حسین منتخب مدیریت بازرگانی - بازاریابی hos.montakhab.mng@iauctb.ac.ir
رزا منصور مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ros.Mansour.mng@iauctb.ac.ir
خدیجه منصوری مدیریت بازرگانی - بازاریابی kha.mansouri.mng@iauctb.ac.ir
فرشته منصوری مدیریت بازرگانی - بازاریابی fer.mansouri.mng@iauctb.ac.ir
محمد منصوری مدیریت بازرگانی - مالی Moh.Mansouri1.mng@iauctb.ac.ir
میثم منصوری مدیریت بازرگانی - تحول mey.mansouri.mng@iauctb.ac.ir
امیر منکویی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ami.mankoee.mng@iauctb.ac.ir
عرفان مهدوی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی erf.mahdavi.mng@iauctb.ac.ir
مریم مهدوی دوست مدیریت بازرگانی - تحول mar.mahdavidoust.mng@iauctb.ac.ir
مسعود مهدوی وند مدیریت بازرگانی - مالی Mas.Mahdavivand.mng@iauctb.ac.ir
روجا مهدی زاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی roj.mehdizadeh.mng@iauctb.ac.ir
نفیسه مهرابی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی naf.mehrabi.mng@iauctb.ac.ir
مجتبی مهراندیش مدیریت بازرگانی - بازاریابی Moj.Mehrandish.mng@iauctb.ac.ir
پریسا مهرانی عدل مدیریت بازرگانی - تحول par.mehraniadl.mng@iauctb.ac.ir
سینا مهرپویان مدیریت بازرگانی - بازاریابی Sin.Mehrpouyan.mng@iauctb.ac.ir
سمیرا مهمان نواز مدیریت بازرگانی - بازاریابی sam.mehmannavaz.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه موثق مدیریت بازرگانی - بازاریابی fat.mosgh.mng@iauctb.ac.ir
مرضیه موذنی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی MAR.MOAZENY.mng@iauctb.ac.ir
سید حسن موسوی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه sey.mousavi1.mng@iauctb.ac.ir
مرضیه موسوی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Mar.moosavi.mng@iauctb.ac.ir
سید سعید موسوی زاده مدیریت بازرگانی - تحول sey.mousavizadeh.mng@iauctb.ac.ir
جعفر موسوی قدیمی قلعه مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی JAF.MOUSAVIGADIMIGALE.mng@iauctb.ac.ir
سید جواد موسوی مهماندوستی مدیریت بازرگانی - بازاریابی sey.mousavimehmandosti.mng@iauctb.ac.ir
میترا موگویی مصیری مدیریت بازرگانی - مالی mit.mogoee.mng@iauctb.ac.ir
محمد مولائی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Moh.Molaie.mng@iauctb.ac.ir
محسن مومنی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی moh.momeni.mng@iauctb.ac.ir
مجتبی مومنیان مدیریت بازرگانی - بازاریابی moj.momenian.mng@iauctb.ac.ir
ایمان میر مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ima.Mir.mng@iauctb.ac.ir
بابک میرابی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی bab.mirabi.mng@iauctb.ac.ir
سید بهزاد میرحسینی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Beh.Mirhosseini.mng@iauctb.ac.ir
سید مرتضی میرخان مدیریت بازرگانی - بازاریابی mor.mirkhan.mng@iauctb.ac.ir
محمدرضا میرزائی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی MOH.MIRZAEI.mng@iauctb.ac.ir
ارزو میرزامحمدطبیب مدیریت بازرگانی - تحول Are.Mirzamohammadtabib.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا میرزای گلپایگانی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ali.mirzayegolpayegani.mng@iauctb.ac.ir
داود میرزایی محمدابادی مدیریت بازرگانی - تحول Dav.Mirzaiemohammadabadi.mng@iauctb.ac.ir
سید فخرالدین میرصمدی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی syy.mirsamadi.mng@iauctb.ac.ir
سحرالسادات میرعلوی مدیریت بازرگانی - بازاریابی sah.MIRALAVI.mng@iauctb.ac.ir
سیدهادی میرکریمی مدیریت بازرگانی - مالی sey.mirkarimi.mng@iauctb.ac.ir
الهام میرمحمدصادقی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Elh.Mirmohammadsadeghi.mng@iauctb.ac.ir
سیدحسن میری مدیریت بازرگانی - تحول Sey.Miri.mng@iauctb.ac.ir
امیر میلادی مدیریت بازرگانی - تحول ami.miladi.mng@iauctb.ac.ir
زینب نامداری مدیریت بازرگانی - بازاریابی zei.namdari.mng@iauctb.ac.ir
وحید نامنی مدیریت بازرگانی - مالی vah.nameni.mng@iauctb.ac.ir
مطهره نامی مدیریت بازرگانی - بازاریابی mot.nami.mng@iauctb.ac.ir
امیر حسین نایینی مدیریت بازرگانی - مالی ami.naeini.mng@iauctb.ac.ir
زهره نجاری کندری مدیریت بازرگانی - تحول zoh.najarikondori.mng@iauctb.ac.ir
ریحانه نجدی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی rey.najdi.mng@iauctb.ac.ir
معصومه نجفی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mas.najafi.mng@iauctb.ac.ir
نسرین نجفی مدیریت بازرگانی - مالی nas.najafi.mng@iauctb.ac.ir
مهدی نجمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی meh.najmi.mng@iauctb.ac.ir
مهین نژادسام مدیریت بازرگانی - تحول mah.nejadsam.mng@iauctb.ac.ir
امیر نصیحت مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Ami.Nasihat.mng@iauctb.ac.ir
نوید نظام ابادی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی nav.nezamabadi.mng@iauctb.ac.ir
حسین نظری مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه Hos.Nazari.mng@iauctb.ac.ir
هلن نظریان مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Hel.Nazarian.mng@iauctb.ac.ir
فهیمه نعمت الهی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه fah.nematollahi.mng@iauctb.ac.ir
حامد نقدیانی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی HAM.NAGHDIANI.mng@iauctb.ac.ir
احمد نقی لو مدیریت بازرگانی - مالی ahm.naghiloo.mng@iauctb.ac.ir
حانیه نقیبی مدیریت بازرگانی - بازاریابی han.naghibi.mng@iauctb.ac.ir
معصومه نورصادقی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی mas.noursadei.mng@iauctb.ac.ir
فهیمه نورمحمدی مدیریت بازرگانی - بازاریابی Fah.Nourmohamadi.mng@iauctb.ac.ir
ابراهیم نورمحمودی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه ebr.noormahmoudi.mng@iauctb.ac.ir
شیرین نوروزی مدیریت بازرگانی - بازاریابی shi.noroozi.mng@iauctb.ac.ir
مسعود نوروزی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی mas.noroozi.mng@iauctb.ac.ir
علی نوروزی شویر مدیریت بازرگانی - تحول ali.norouzishavir.mng@iauctb.ac.ir
پگاه نیک خصال لنگرودی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی peg.nikkhesallangroudi.mng@iauctb.ac.ir
افسانه نیک زاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی afs.nikzadeh.mng@iauctb.ac.ir
فرهاد نیک نام مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی far.niknam.mng@iauctb.ac.ir
عاطفه نیک نفس مدیریت بازرگانی - مالی ate.niknafs.mng@iauctb.ac.ir
علی نیکوکارشایان مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی ALI.NIKOUKARSHAYAN.mng@iauctb.ac.ir
مجید هاتف وحید مدیریت بازرگانی - مالی maj.hatefvahid.mng@iauctb.ac.ir
امیر هادی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی ami.hadi.mng@iauctb.ac.ir
حسن هادی گازاری مدیریت بازرگانی - مالی has.hadigazari.mng@iauctb.ac.ir
بهزاد هاشمی مدیریت بازرگانی - مالی Beh.Hashemi.mng@iauctb.ac.ir
سید ابراهیم هاشمی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی SEY.HASHEMI1.mng@iauctb.ac.ir
سیدجعفر هاشمی مدیریت بازرگانی - بازاریابی jaf.hashemi.mng@iauctb.ac.ir
سیدمحمد هاشمی مدیریت بازرگانی sey.hashemi2.mng@iauctb.ac.ir
سید مجتبی هاشمی پور مدیریت بازرگانی - بازاریابی Sey.Hashemipour.mng@iauctb.ac.ir
وجیهه هدایتی ظفرقندی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی vaj.hedayatizafarghandi.mng@iauctb.ac.ir
رضا هدیه لو مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی rez.hedieloo.mng@iauctb.ac.ir
اناهیتا همتی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Ana.Hemmati.mng@iauctb.ac.ir
مریم همراهی کوزه کنان مدیریت بازرگانی - مالی mar.hamrahikoozehkanan.mng@iauctb.ac.ir
هاجر هوشیارزاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Haj.Hooshyarzadeh.mng@iauctb.ac.ir
مهسا والفی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی Mah.Valefi.mng@iauctb.ac.ir
رضا وحدانی مدیریت بازرگانی - مالی Rez.Vahdani.mng@iauctb.ac.ir
هادی ورزشکار مدیریت بازرگانی - مالی had.varzeshkar.mng@iauctb.ac.ir
فرزانه وزیری زاده مدیریت بازرگانی - مالی far.vazirizadeh.mng@iauctb.ac.ir
عباس وفایی نژاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه abb.vafaeenejad.mng@iauctb.ac.ir
شهلا وقاری مدیریت بازرگانی - تحول sha.vaghari.mng@iauctb.ac.ir
رضا وکیلی مدیریت بازرگانی - مالی rez.vakili.mng@iauctb.ac.ir
مهران ولایی خیابانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی Meh.ValaeiKhiabani.mng@iauctb.ac.ir
شایسته ولی زاده مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی sha.vailzadeh.mng@iauctb.ac.ir
هدیه ولی زاده سلطان ابادی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه hed.valizadehsoltanabadi.mng@iauctb.ac.ir
غلامرضا یادگیربصیر مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه gho.yadgirbasir.mng@iauctb.ac.ir
محسن یاراحمدی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه moh.yarahmadi.mng@iauctb.ac.ir
فرشید یارمحمدی مدیریت بازرگانی - مالی far.yarmohamadi.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه یاوری مدیریت بازرگانی - مالی Fat.Yavari.mng@iauctb.ac.ir
ماریه یدالهی مدیریت بازرگانی - مالی mar.yadollahi.mng@iauctb.ac.ir
مریم یزدان پناه مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی MAR.YAZDANPANAH.mng@iauctb.ac.ir
مرتضی یعقوب نژاد جوشقانی مدیریت بازرگانی - مالی mor.yaghoobnejadjosheghany.mng@iauctb.ac.ir
فاطمه یوسفی مدیریت بازرگانی - بازاریابی FAT.YOUSEFI.mng@iauctb.ac.ir
زهرا یوسفی سلیمانبلاغ مدیریت بازرگانی - مالی Zah.YousefiSoleymanbolagh.mng@iauctb.ac.ir
سمیه کردآبادی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه som.kordabadi.mng@iauctb.ac.ir