گروه کار آفرینی

دانشجویان دوره دکتری گروه کارآفرینی

نام نام خانوادگی رشته پست الکترونیک
سعیده حنفی کارآفرینی - بین الملل sae.hanafi.mng@iauctb.ac.ir
فرشاد سارجالوئی کارآفرینی - بین الملل far.sarjaloue.mng@iauctb.ac.ir
مهدی شهسواری کارآفرینی - بین الملل MAH.SHAHSAVARI.mng@iauctb.ac.ir