درباره گروه

 

دوره کارشناسی مدیریت صنعتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است. رشته مهندسی صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع می پردازند. اما رشته مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاری صنایع تاکید بیشتری دارد.

واحدهای درسی در دانشگاه:

 • اصول‌ حسابداری

 • آمار

 • ریاضیات و کاربردان در مدیریت

 • مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

 • اقتصاد خرد

 • حقوق اساسی

 • مبانی سازمان و مدیریت

 • کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌

 • اقتصاد کلان                                                                                          

 • مدیریت رفتار سازمانی

 • تحقیق‌ در عملیات‌

 • زبان عمومی

 • زبان تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی

 • مدیریت مالی

 • روش تحقیق

 • روانشناسی صنعتی

 • حسابداری صنعتی

 • مدیریت تولید

 • بازاریابی و مدیریت بازار

 • روابط صنعتی

 • تجزیه و تحلیل وطراحی سیستمها

 • بازاریابی بین الملل

 • بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

 • رهبری

 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 • کنترل کیفیت آماری

 • سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع

 • کنترل پروژه

 • طرح ریزی تعمیرات و نگهداری

 • کارسنجی و روش سنجی

 • مدیریت کارخانه

 • حفاظت صنعتی

 • بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی

آینده شغلی:

منظور از تربیت مدیر در دوره کارشناسی رشته مدیریت صنعتی تربیت رئیس نیست بلکه تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهمتر و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیمگیری مناسب و مطلوب باشند. بنابراین فارغ التحصیل رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمانی، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف رفع مشکلات پیدا می کنند قابلیت جذب در تشکیلات و سازمانهای مختلف بازرگانی و صنعتی با وظایف گوناگون در سطوح کارشناسی را دارا می شوند و میتوانند در بهبود و ثمربخشی و کارآیی سازمان موثر باشند.
به عبارت دیگر فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مدیریت صنعتی الزاما مدیریت موسسات صنعتی را که برای احراز آن شرایط خاصی لازم است عهده دار نخواهند شد و فقط پس از کسب تجربیات می توانند مسئولیتهای بیشتری در سطوح مختلف مدیریت عهده دار گردند. فارغ التحصیلان مدیریت صنعتی می توانند در قسمتهای مدیریت تولید ، کنترل کیفیت و مرغوبیت کالا و قسمت تجزیه و تحلیل کمّی مسائل صنعتی و تولیدی بکار اشتغال پیدا کنند.

برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟

 • علاقه مندی به مفاهیم و مباحث مدیریتی و صنعتی (بسیار مهم)

 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی

 • کسب مهارتهای عمومی و تخصصی (زبان، ،ICDL، Ms Project و ... )