اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه بازرگانی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  
1

حسن اسماعیل پور

استادیار  
2

قاسمعلی بازآیی

استادیار  
3

مهرداد حسن زاده

استادیار  
4

فرهاد حنیفی

استادیار  
5

بهرام خیری

استادیار  
6

اعظم رحیمی نیک

استادیار  
7

سهیل سرمد سعیدی

استادیار  
8

حسین صفر زاده

استادیار  
9

منصوره علیقلی

استادیار  
10

میر فیض فلاح شمس

استادیار  
11

بهروز قاسمی

استادیار  
12

سید کامل کمالی

استادیار  
13

افسانه ملکمی

استادیار  
14

وحید رضا میرابی

دانشیار  
15

سینا نعمتی زاده

استادیار  
16

سید کامران نور بخش

استادیار  
17

حسین نزاکتی علیزاده

استادیار  
18

سید عباس حیدری

استادیار  
19

محمد رضا داد خواه چیمه

مربی  
20

فرانک زند نامدار

مربی  
21

لیلا فرجو

مربی  
22

مهدی کریمی زند

مربی  
23

ایرج نجفی شریعت زاده

مربی  
24

غلامرضا زمردیان

بورسیه  
25

صیفه مهری نژاد

بورسیه