مدیریت گروه


نام : نصرت الله

نام خانوادگی: شاد نوش                       

سال تولد : 1325 

محل تولد : قم

مرتبه علمی :  دکتر تخصصی فرهنگی پایه 1 استادیار

سمت اجرایی : مشاغل مدیریتی اورکادر

آدرس پست الکترونیکی : n.shadnoush@gmail.com