اعضای هیات علمی گروه بیمه

 

اعضای هیات علمی گروه بیمه

 
 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  
1

سهیل سرمد سعیدی

استادیار  
2

فرید حق شناس کاشانی

استادیار  
3

عباس صالح اردستانی

دکتری  
4

لیلا فرجو

مربی  
5

افسانه ملکمی

استادیار  
6

ماندانا مومنی

استادیار  
7

مهرزاد مینویی

استادیار  
8

سید کامران نور بخش

استادیار  
9

محمد رضا دادخواه چیمه

مربی  
10

اعظم رحیمی نیک

مربی