اعضای هیات علمی گروه اجرایی

 

اعضای هیات علمی گروه اجرایی

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

فریده حق شناس کاشانی

استادیار

 

2

سهیل سرمد سعیدی

استادیار

 

3

عباس صالح اردستانی

استاد

 

4

لیلا فرجو

مربی

 

5

افسانه ملکمی

استادیار

 

6

ماندانا مومنی

استادیار

 

7

مهرزاد مینویی

استادیار

 

8