مدیریت گروه


 

 

 

 

 

 

مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی: لیلا فرجو

 • رشته: مدیریت بازرگانی

 • مرتبه علمی: مربی .

 • تاریخ تولد:1345 

 • محل تولد: سمنان

 • ایمیل: leila_farjoo@iauctb.ac.ir   

 • صفحه شخصی:http://L-Farjoo-manage.iauctb.ac.ir/faculty/index.html   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: DBA، موسسه آموزش عالی بهار - زیر نظر دانشگاه علمی کاربردی، تهران ، ایران .

 •  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1372.

 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی ، . دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران ،  1367 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 • بازاریابی

 

افتخارات :

 • دریافت تقدیر نامه از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - سال 86

 • استاد نمونه دانشکده مدیریت تهران مرکز - سال 86

 • استاد نمونه برگزیده بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت تهران مرکز سال 79

 

سوابق اجرایی :
 

 • مشاور بازرگانی  شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان - سال 90

دانلود رزومه