مدیریت گروه

 

                                                                                               

مشخصات فردی:                                         

نام ونام خانوادگی : علیرضا امیرکبیری

Name and surname: Alireza Amirkabiri

تاریخ ومحل تولد: تبریز 1335

 

Date and place of Birth: 1957 - Tabriz

نام ونشانی محل کار: خ.آزادی – روبروی خ .قریب – دانشکده مدیریت

تلفن محل کار: 66924630

تلفن همراه: 0123119985

شغل(مسئولیت ): هیت علمی

مرتبه علمی: استادیار

 

Website:

Email: mail: Dr.alirezaamirkabiri@gmail.com

 

 

 اطلاعات تحصیلی:

مدرک تحصیلی

دانشگاه

کشور

سال اخذمدرک

گروه علمی

(فارسی وانگلیسی)

رشته تحصیلی (فارسی وانگلیسی)

1- کارشناسی

استانبول

ترکیه

1361

(1982)

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

Business Administration

Business Administration

2-کارشناسی ارشد

استانبول

ترکیه

1363

(1984)

مدیریت بازرگانی

مدیریت تولید

Business Administration

Production Management

3-دکتری تخصصی

استانبول

ترکیه

1371

(1992)

مدیریت بازرگانی

سازماندهی و سیاست اداره

Business Administration

Organization and business policy

 

اطلاعات پژوهشی:

تعدادمقاله ISI : 2

تعدادمقاله علمی پژوهشی غیرISI : 7

تعدادمقاله ارایه شده درکنفرانس: 2

تعدادکتاب تالیفی:4

 

تعدادطرحهای برون دانشگاهی:

تعدادطرحهای درون دانشگاهی:

تعدادراهنمایی رساله دکتری دفاع شده :

تعدادراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشددفاع شده : بیش از 80 تا

موضوعات پژوهشی موردعلاقه: مدیریت منا بع انسانی و مدیریت استراتژیک

Research Interest: Human Resource Management – Strategic –Management

 

افتخارات:

  • دوبار پژوهشگر علمی نخبه 

سوابق اجرایی:

  • مدیر گروه دولتی

دانلود رزومه