معاون دانشکده

به نام خدا

رزومه سینا نعمتی زاده

 

 1. مشخصات فردی 

نام و نام خانوادگی: سینا نعمتی زاده    فرزند: نعمت الله      ش.ش: 14879       متولد: 1351   

وضعیت تاهل: متاهل  تلفن همراه: 09120924119 پست الکترونیکی: nematizadeh51@yahoo.com

Researcher-id: AAC-7934-2019  

Orcid://orchid.org/0000-0003-0499-0809

 1. سوابق تدریس
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  به عنوان عضو هیأت علمی 
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در مقاطعکارشناسی ارشد و دکتری  
 • دانشگاه علوم قضایی در مقطع دکتری
 • -دانشگاه آزاداسلامی واحد امارات در مقطع کارشناسی ارشد  
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات در مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان البرز در مقطع کارشناسی
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کارشناسی 
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی نظام الملک  در مقطع کاردانی
 1. مدرس دروس
 • تجارت بین الملل در مقطع دکتری
 • تحلیل فلسفی نظریه های اقتصادی در مقطع دکتری
 • تحلیل فلسفی نظریه های مدیریت در اسلام در مقطع دکتری               
 • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت  در مقطع کارشناسی ارشد  
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد  
 • اقتصاد مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد                       
 • اقتصاد خرد و کلان در مقطع کارشناسی
 • مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی
 • بازاریابی بین الملل در مقطع کارشناسی
 • اصول و مبانی اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد
 • برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد
 • مدیریت رفتار مصرف کننده در مقطع کارشناسی ارشد  
 • اجرا و کنترل استراتژی در مقطع کارشناسی ارشد 
 • پیاده سازی استراتژی در مقطع کارشناسی ارشد 
 • سمینار در مسائل بازاریابی در مقطع دکترا
 • سمینار بهره وری در بخش دولتی در مقطع دکترا
 • مدیریت پیشرفته رفتار مصرف کننده در مقطع دکترا
 1. سوابق اجرایی دانشگاهی
 1. معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  
 2. معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی.  
 3. معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 4. سرپرست مرکز آموزشی بین المللی واحد الکترونیکی قشم.  
 5. مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز.
 6. مدیرگروه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاداسلامی.  
 7. عضو هیأت علمی تمام وقت
 8. دانشیار پایه 15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.   
 9. عضو اصلی شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 10. عضو شورای بورس و جذب هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز.  
 11. عضو شورای بورس وجذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 12. عضو کمیسیون مورد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 13. عضو هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 14. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی .
 15. عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی .
 16. عضو کمیته پرداخت خسارت دانشگاه ازاد اسلامی واحد الکترونیکی .
 17. رییس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 18. عضو شورای پژوهشی  دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  
 19. عضو اصلی و دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  
 20. عضوکمیته تخصصی تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  
 21. عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 22. عضو کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی.  
 23. عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه8  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز .
 24. مدیر گروه مدیریت اجرایی(MBA)کارشناسی ارشد واحد الکترو نیکی دانشگاه آزاد اسلامی.  
 25. عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 26. همکاری با مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
 27. عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 28. عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت فن آوری اطلاعات(IT) وگروه مدیریت اجرایی(MBA)
 29. عضو اصلی و رییس کمیته انضباطی بدوی کارکنان
 30. عضو کمیته اجرایی ستاد گرامیداشت عملکرد ربع قرن (دانشگاه آزاد اسلامی)
 31. عضو مصاحبه آزمون امتحان جامع دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 1392.
 32. دبیر علمی همایش اقتصاد مقاومتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .
 33. ریاست کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 34. ریاست کمیته تخصصی گسترش رشته ها در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.  
 35. ریاست کمیسیون ماده9 فرهنگی اجتماعی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 36. ریاست شورای پژوهشی و فن آوری دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 37. ریاست کمیته تجدید نظر دادرسی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 38. رییس شورای قرآن و عترت اسلامی دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.  
 39. ریاست کمیته مازاد درمانی  دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 40. ریاست شورای پژوهشی و فن آوری دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 41. ریاست شورای انتشارات دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 42. نایب رییس شورای تخصصی برنامه ریزی استان البرز.
 43. ریاست شورای حقوقی دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 44. عضو کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 45. دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 46.  نایب رییس کمیته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 47. عضو ستاد بزرگداشت هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 48. دبیر و عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 49. عضو کارگروه تخصصی فن بازار در دانشگاه آزاد اسلامی.
 50. عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 51. رییس کمیته سامانه استانی ساها (سامانه آزمایشگاه های همکار دانشگاه آزاد اسلامی)
 52. عضو تیم برنامه ریزی استراتژیک بانک گردشگری
 53. رییس کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
 54. عضو کمیته تجدید نظر انضباطی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 55.  معاون ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 56. مشاوره و راهنمایی در انجام امور دانشجویان
 57. برگزاری کلاس های تقویتی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 58. عضو هیات داوران جلسه دفاعیه رساله دکتری
 59. دبیر علمی کمیته ملی آینده پژوهی و داور اولین همایش ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و امنیت اجتماعی
 60. ناظر پذیرش و ثبت نام دانشجویان متقاضی رشته مدیریت فناوری اطلاعات در واحد الکترونیکی دبی
 61. مدیر گروه آموزشی رشته فناوری اطلاعات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
 62. مامور دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی در نشست مسئولان مراکز آموزش الکترونیکی در شهر قم  
 63. برگزاری کلاس های رفع اشکال دانشجویان در واحد امارات
 64. عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی
 65. عضو کمیته منتخب واحد تهران مرکز به عنوان ذیفن  
 66. عضو گروه مصاحبه کننده پذیرفته شدگان آزمون دکترای تخصصی واحد تهران مرکز سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی بازاریابی
 67. عضو هیئت داوری بخش شفاهی آزمون جامع دکتری رشته مدیریت بازرگانی واحد تهران مرکز
 68. مدیر اجرایی پروژه ها و طرح های برون دانشگاهی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد تهران مرکزی
 69. همکاری با مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در طرح سوالات دکتری
 70. مامور واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در دبی به منظور راه اندازی رشته فناوری اطلاعات
 71. عضو شورای آموزشی گروه مدیریت دولتی
 72. عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت
 73. رئیس کمیته مصاحبه دکتری تخصصی سال 97 در رشته  مدیریت بازرگانی- بازاریابی
 74. رئیس شورای آموزشی واحد الکترونیکی
 75. عضو هیأت علمی در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی
 76. عضو شورای انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان البرز
 77.  نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی
 78. استاد راهنمای دانشجویان کارآموز
 79. عضو شورای پژوهشی و انتشارات مجله سیمای پژوهش
 1. سوابق اجرایی غیر دانشگاهی
  1. معاون اداره مطالعات وتحقیقات اقتصادی بانک دی.   
  2. مشاور مدیر عامل بانک دی.   
  3. مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک بانک ایران زمین.  
  4. مشاور مدیر عامل شرکت ایساکو.
  5. مشاور معاون بازاریابی و تحقیقات شرکت بوتان صنعتی.   
  6. مشاور تحقیقات و بازار مدیر عامل  شرکت شهاب الکترونیک.  
  7. مجری برگزار کننده کارگاه های آموزشی شرکت بوتان گاز .
  8. مجری برگذار کننده کارگاه های آموزشی سازمان تعاون شهرستان کرج .  
  9. سرپرست کمیته تخصصی بازاریابی بانک دی. 
  10. سرپرست کمیته تخصصی خدمات و محصولات بانک دی. 
  11. عضو کمیته نیروی انسانی و ساختار سازمانی بانک دی . 
  12. مؤسس و مدیر عامل شرکت تولیدی نو آوران یدک قزوین .
  13. رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی نوآوران یدک پارسیان .
  14. مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی نوآوران یدک پارسیان. 
  15. نایب رئیس شرکت ذرت لرستان(سومین شرکت پذیرفته شده بورس کالای کشاورزی ایران).
  16. راه اندازی دوره های رسمی آموزشی on line و LMS در واحد های  دانشگاه آزاد اسلامی. 
  17. عضو انجمن علمی مدیریت ایران(با مجوز وزارت علوم.)
  18. عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی ایران (با مجوز وزارت علوم)
  19. عضو کمیته داوری تحقیقاتی وزارت نیرو.
  20. مشاور ارشد شرکت توسعه و نگهداری باشگاه های ورزشی کشور(وزارت ورزش)
  21. مدیر پروژه تدوین چشم انداز منطقه ویژه اقتصادی پارس درکارگروه مدیریت ذینفعان
  22. مدیر پروژه تدوین چشم انداز منطقه ویژه اقتصادی پارس در  کارگروه آموزش اشتغال پژوهش
  23. مشاور اقتصادی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ
  24. عضو کمیته علمی همایش بین المللی بورس،بانک و بیمه الکترونیک در جهان اسلام
 2. عنوان پایان نامه یا رساله
 • کارشناسی ارشد(M.S) : بررسی مهمترین عوامل آمیخته بازاریابی برصادرات کارخانجات نساجی بروجرد.
 • دکتری تخصصی) (Ph.D: بررسی متغیر های کلان اقتصادی  در صادرات  غیر نفتی ایران (مدل (VAR.
 1. کتاب های تالیف شده
 • اقتصاد مدیریت 
 • اصول ومبانی مدیریت توزیع اثر بخش (با رویکرد کاربردی)  
 • پیشرفت های الکترونیکی ایران و ژاپن 
 • مدیریت استراتژیک و پابرجایی راهبردها )سناریو محور)
 • عوامل فرهنگی موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش
 • مدیریت دانش و کاربرد آن در صنعت بانکداری  
 • گام به گام تا آموزش مجازی
 1. کتاب های ترجمه شده
 • دولت الکترونیک ( مفاهیم ،نظریه ها و کاربرد ها)
 • مدیریت توزیع ناب کالا و خدمات( مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)

9) تدوین کتاب الکترونیکی 

 • تولید محتوای" content" درس اقتصاد مدیریت  و مدیریت مالی دوره کارشناسی ارشد

10) کتب در دست تألیف

 • اقتصاد خرد 
 • اقتصاد کلان 
 • سی یت در سیاست
 • رفتار مصرف کننده پیشرفته
 • ورزش به مثابه استراتژی

 

11)  تعداد  مقالات ISI  ، علمی پژوهشی و علمی _ مروری، علمی _ترویجی ،نقد منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی(داخلی و خارجی) و ارائه شده به کنفرانس های داخلی و بین المللی

 

 • مقالات ISI

23 مقاله

 • مقالات علمی پژوهشی

12 مقاله

 • علمی _ مروری، علمی _ترویجی ،نقد

4 مقاله

 • ارائه شده به کنفرانس های داخلی و بین المللی

           20 مقاله

 

12) دبیری همایش ها ،برپایی نمایشگاه ها و...  

 • شرکت در نمایشگاه ITEX در جزیره کیش و مسئول غرفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی 
 •  دبیرهمایش بزرگ دانشگاه ، جامعه ،اتحاد ملی و انسجام ملی 
 • عضو کمیته اجرایی همایش BI(هوش سازمانی)در دانشگاه تهران 
 • عضو کمیته داوری همایش BI(هوش سازمانی)در دانشگاه تهران 
 • عضو کمیته اجرایی و علمی همایش بزرگ دانشگاه ، جامعه ،اتحاد ملی و انسجام ملی

13) اجرای طرح های تحقیقاتی

  • مجری طرح جامع بازاریابی برای مانیتور 17 اینچ سینگ مستر سامسونگ   
  • مجری طرح مدل برنامه ریزی استراتژیک بانک دی (با متد های علمی و آکادمیک)
  • مجری طرح جامع بازاریابی بانک دی 
  • مجری طرح برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی بانک دی
  • عضو شورای برنامه ریزی استراتژیک دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز
  • مجری طرح بازاریابی بانک کشاورزی
  • بررسی و تبیین انواع ریسک در شرکت و مدیریت ریسک (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور)
  • طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک در بانک ایران زمین  
  • مجری طرح پژوهشی در  تدوین نقشه راه و سند راهبردی توسعه منطقه  پارس در تعامل با استان بوشهر  
  • مطالعات راهبردی حوزه آموزش، پژوهش، توانمند سازی منابع و تعامل صنعت و مراکز علمی منطقه پارس
  • پروژه تحول در مدیریت حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
  • پروژه مدیریت تحول در حوزه های فرهنگی، اجتماعی شرکت پالایش گاز فجر جم در تعامل با محیط  پیرامون
  • پروژه مرکز رصد وزارت کشور، همکاری در طراحی ساختار و آینده   پژوهی وزارت کشور زیر نظر معاونت اجتماعی این وزارت خانه
  • اجرای طرح پابرجایی راهبردهای بانک دی

14) شرکت در کنفرانس ها

   1. شرکت در کنفرانس بین المللی بازاریابی دانشگاه بین المللی ایران و معرفی به عنوان جوان ترین فارغ التحصیل دکتری بازاریابی ایران   
   2. گواهینامه شرکت در شصت و نهمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاداسلامی و کمیسیون های تخصصی  
   3. گواهینامه I Humanities and Islamic Studies
   4. گواهینامه حضور در ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع .
   5. گواهینامه حضور در ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع و دومین کنفرانس ملی کارآفرینی.
   6. گواهی حضور در چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انسانی و اسلامی   ARACIC
   7. گواهی حضور و سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی با توجه به نقش و تاثیر بازاریابی بر صنعت و اقتصاد  از دانشگاه بین المللی ایران

15) شرکت در کارگاه های آموزشی

  1.   شرکت در کارگاه های آموزشی روش تدریس دانشگاه آزاد اسلامی.  
  2. شرکت در دوره معرفتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی با عنوان : تاریخ و فلسفه علم(99ساعت)
  3. شرکت در دوره معرفتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی با عنوان : تعلیم و تربیت (99ساعت) 
  4. شرکت در دوره معرفتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی با عنوان : معرفت شناسی (99ساعت)
  5. شرکت در دوره معرفتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی با عنوان :اخلاق حرفه ای(99ساعت)
  6. گواهینامه دوره تخصصی تدوین برنامه استرا تژیک بانک دی

16) ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و نو آوری

 • ارزیابی طرح بررسی و اندازه گیری میزان رضایت شغلی اساتید شاغل به تدریس (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)
 • داوری پروژه تحقیقی بررسی نگرش های فنی اقتصادی و اجتماعی مشترکین برق همدان جهت ارائه مدلی برای بهبود  عملکرد شرکت توزیع با استفاده از نتایج
 • داوری طرح ارزیابی اثر بخشی شرکت برق منطقه باختر در سال 1383و ارائه راهکار جهت بهبود اثر بخشی
 • نظارت طرح ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی در شرکت برق منطقه ای باختر درسال 1383
 • نظارت طرح بررسی و شناخت عوامل رضایت و نارضایتی شغلی درون  سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای باختر
 • داور طرحکارنامه دانشگاه آزاداسلامی از دیدگاه مردم در سال 1384
 • ارزیابی تاثیر فعالیت های بازاریابی در رسانه های اجتماعی  بر  ارزش ویژه مشتریان
 • ارزیابی مقاله فصلنامه مدیریت کسب و کار دامشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

17) افتخارات و عناوین کسب شده

 1. استاد برتر دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی در سال1386-1385
 2. استاد نمونه دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی درسال1390-1389
 3. استاد برتر دانشکده مدیریت در سال 1391-1390
 4. تقدیر از طرف معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی به جهت ارتقای 106 رتبه مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درسال 1386 نسبت به سال 1385
 5. تقدیر از طرف مدیر کل صندوق رفاه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (به جهت رتبه اول اعطای  وام دانشجویی در  بین 360 واحد دانشگاهی).
 6. لوح تقدیر و قدردانی در تصدی پست معاونت اداری و مالی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
 7. تقدیر نامه از طرف بانک ملت .
 8. لوح تقدیراز طرف رئیس دانشکده ی مدیریت تهران مرکز به جهت برگزاری دو دوره جشن فارغ التحصیلی
 9. لوح تقدیر از طرف رئیس دانشکده ی علوم تهران مرکزی به جهت  برگزاری جشن فارغ التحصیلی.
 10. لوح تقدیر از طرف رئیس دانشکده زبان های خارجی تهران مرکزی به جهت برگزاری جشن فارغ التحصیلی .
 11. کسب لوح تقدیر از معاونت دانشجویی به جهت برگزاری جشن بزرگ ازدواج دانشجویی .
 12. کسب عنوان  قهرمانی در مسابقات تنیس روی میز جام رمضان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
 13. کسب رتبه دوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در  نظرسنجی دانشجویی ارزیابی اساتید سال 1385-1386  
 14. دریافت تندیس پژوهشگر برتر کشور از حوزه پولی و بانکی به عنوان نماینده بانک دی از رییس کل بانک مرکزی 
 15. کسب لوح تقدیر از طرف معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج به مناسبت گرامیداشت شهید مرتضی مطهری.
 16. کسب لوح سپاس از طرف استاندار استان البرز به جهت برگزاری هفنه پژوهش و فناوری در استان البرز.
 17. کسب لوح سپاس از طرف دبیر هیات امنا دانشگاه های استان البرز و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان البرز به پاس تصدی مسئولیت معاون هماهنگی هیات امنای استان البرز.
 18. تشکر و قدردانی در تصدی پست مربوطه
 19. تقدیر و تشکر از حضور و مساعدت در شورای نمایندگان
 20. تقدیر و تشکر از همیاری و رسیدگی به امور همکاران بیمار
 21. دریافت لوح سپاس و سپاس نامه بزرگداشت مقام معلم  
 22. تقدیرنامه بزرگداشت مقام معلم و استاد برتر دانشکده مدیریت تهران مرکز
 23. دریافت لوح تقدیر کمیته اجرایی هشتیمن جشن فارغ التحصیلی
 24. تقدیرنامه  مرکز توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران)
 25. تقدیرنامه مدیریت شعب منطقه شش بانک ملت از همکاری مستمر و همه جانبه  
 26. تقدیر نامه به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی واحد الکترونیکی در هفته معلم
 27. لوح تقدیر از استاندار و رییس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش استان البرز در برپایی نمایشگاه و برگزاری آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان البرز  

18)  سایر فعالیت ها

 

 • استاد مدعودر شبکه 3 صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه کارآفرینی.  
 • استاد مدعو صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تجارت .
 • ایجاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات حقوق بین المللی و خصوصی،  مدیریت اجرایی MBA ( به صورت on line) در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات.  
 • راه اندازی دوره های رسمی آموزش LMS و آموزش ONLINE در واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • گفتگو در مجله دنیای ورزش به عنوان مشاور و مجری پروژه erm در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی( مهر 1392)
 • گفتگو در مجله دو ماهنامه علم مدیریت مرادماه 1389

19) راهنمایی، مشاوره وداوری رساله و پروژه تحقیقات دانشجویی 

 • راهنمایی ، مشاوره و داوری بیش از 200 پایان نامه در مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری

 

 • داوری و نظارت بیش از 300 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری