معاون دانشکده

 

مشخصات فردی:

 نام ونام خانوادگی :دکتر حسن مهرمنش

آدرس پست الکترونیکی : h_mehrmanesh@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی : Has.Mehrmanesh@iauctb.ac.ir

 

 

سوابق تحصیلی :

مقطع تحصیلی

رشته

سال

نام دانشگاه

کارشناسی

مدیریت صنعتی

1370

علامه طباطبائی

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

1744

واحدتهران مرکزی

دکتری

مدیریت صنعتی

1387

واحدعلوم و تحقیقات

 

 

سوابق خدمتی:

محل خدمت

مدت همکاری

دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

از سال 1380 تا حال حاظر به عنوان عضو هیات علمی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

از سال 1387 تا حال حاظر به عنوان مدیر گروه

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

از سال 1391 تا حال حاضر به عنوان معاون دانشکده

 

 

تالیفات:

 

ردیف

نام کتاب

ناشر

1

650 تست در آمار و کاربرد آن در مدیریت

رهپویان شریف

2

850 تست در حسابداری صنعتی

رهپویان شریف

3

550 تست در حسابداری مالی

رهپویان شریف

4

توسعه منابع انسانی: بسترساز بهره­وری در سازمان­ها

ترمه

5

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

ساد

6

بد رفتاری در سازمانها

سپاهان

7

قدرت نو آوری استراتژی

ساد

8

مدیریت استرس سازمانی

شهر آشوب

9

مدیریت تولید و عملیات

ژیک

9

مدیریت منابع انسانی

کارآفرینان بزرگ

10

تحلیلی از سازمانهای موفق و نا موفق

سپاهان

11

توسعه منابع انسانی

ترمه

12

تحلیلی از استراتژیهای سازمانهای موفق و نا موفق

سپاهان

 

مقالات خارجی

 

 1. Ranking the Driving Affecting Factors on Management Accounting: Business Intelligence Approach

 2. Designing EFQM by MCDM

 3. Survey of human capital by fuzzy ANP

 4. Surveying the Influence of Organizational Commitment on Employees’ Performance in Bureaus of Maskan Bank in Tehran Province

 5. Surveying the Relationship between Servant Leadership with Employees’ Empowerment in Central Bureaus of Maskan Bank

 6. Surveying the Influence of Organizational Citizenship Behavior on Total Quality Management Studying the Influence Emotional Intelligence on Servant Leadership in Iran Calculation Court

 7. Analyzing the Driving Affecting Factors on Investment Efficiency on IT Projects

 8. Survey and prioritization of human capital by fuzzy network analysis process approach

 9. Ranking the Effective Factors in Knowledge Management Implementation Using Fuzzy Topsis Technique

 10. Surveying the influence of e-learning on human resource productivity and ranking its elements by Fuzzy TOPSIS technique

 11. Surveying the influence of total quality management on customer satisfaction

 12. Gaining customer satisfaction: organizational justice approach

 13. Surveying the influence of organizational culture on human resource productivity

 14. Surveying the influence of Spiritual leadership on organizational citizenship behavior

 15. Creativity and innovation strength: new link to compatibility?

 16. Determining the effect of corporate identity, Trust and job satisfaction on employees' future commitment

 17. Investigating the relationship between free float and speculative bubbles in mineral an pharmaceutical companies in Tehran stock exchange

 18. Study of profits as a share dividend(Bonus share)in listed companies in Tehran stock exchange

 

 

مقالات داخلی:

 

1-تدوین استراتژی و اولویت­بندی استراتژی­های منتخب شرکت بهنوش ایران با رویکرد فازی (فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های بازاریابی نوین)

2-طراحی مدل تعالی سازمانی از طریق تصمیم گیری چند معیاره (فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های مدیریت)

3- نقش رهبری خدمتگزار در سازمان­ها و مدیریت (فصلنامه علمی-ترویجی صنعت لاستیک ایران)

4-بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری منابع انسانی و رتبه­بندی آنها با تکنیک تاپسیس فازی (فصلنامه علمی-پژوهشی نقش آموزش و ارتباطات در توسعه منابع انسانی)

5-بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار؛ با تاکید بر نقش عدالت سازمانی (فصلنامه علمی-پژوهشی نقش آموزش و ارتباطات در توسعه منابع انسانی)

6-بررسی تاثیر هوش عاطفی بر موفقیت شغلی مدیران (فصلنامه علمی-پژوهشی نقش آموزش و ارتباطات در توسعه منابع انسانی)

7-بررسی نقش سرمایه رابطه­ای بر رقابت­پذیری صنعت فرش کشور (سومین کنفرانس منطقه­ای مدیریت سرمایه­های فکری، زنجان)

8-بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه و تغیی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان،سا ل پنجم،شماره بیست و چهارم،مهر1392،صص37-72)

9-بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان،سال پنجم،شماره بیست و ششم،1392،صص57-96

دانلود رزومه