معاون دانشکده

 

رزومه سینا نعمتی زاده

 1. مشخصات فردی 

نام و نام خانوادگی: سینا نعمتی زاده    فرزند: نعمت الله      ش.ش: 14879       متولد: 1351   

وضعیت تاهل: متاهل  تلفن همراه: 09120924119 پست الکترونیکی: nematizadeh51@yahoo.com

Researcher-id: AAC-7934-2019  

Orcid://orchid.org/0000-0003-0499-0809

 1. سوابق تحصیلی
 • دیپلم اقتصاد از دبیرستان امیر کبیر سال 1369
 • کارشناسی "مدیریت بیمه" از دانشگاه تهران سال1373 (قبولی رتبه 60 آزمون سراسری)
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی"گرایش مالی" سال 1377 (قبولی رتبه 19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
 • دکتری مدیریت بازرگانی "گرایش بازاریابی" سال 1382 ( قبولی رتبه 3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات )
 1. سوابق تدریس
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  به عنوان عضو هیأت علمی 
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در مقاطعکارشناسی ارشد و دکتری  
 • دانشگاه علوم قضایی در مقطع دکتری
 • -دانشگاه آزاداسلامی واحد امارات در مقطع کارشناسی ارشد  
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات در مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان البرز در مقطع کارشناسی
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کارشناسی 
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی نظام الملک  در مقطع کاردانی
 1. مدرس دروس
 • تجارت بین الملل در مقطع دکتری
 • تحلیل فلسفی نظریه های اقتصادی در مقطع دکتری
 • تحلیل فلسفی نظریه های مدیریت در اسلام در مقطع دکتری               
 • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت  در مقطع کارشناسی ارشد  
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد  
 • اقتصاد مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد                       
 • اقتصاد خرد و کلان در مقطع کارشناسی
 • مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی
 • بازاریابی بین الملل در مقطع کارشناسی
 • اصول و مبانی اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد
 • برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد
 • مدیریت رفتار مصرف کننده در مقطع کارشناسی ارشد  
 • اجرا و کنترل استراتژی در مقطع کارشناسی ارشد 
 • پیاده سازی استراتژی در مقطع کارشناسی ارشد 
 • سمینار در مسائل بازاریابی در مقطع دکترا
 • سمینار بهره وری در بخش دولتی در مقطع دکترا
 • مدیریت پیشرفته رفتار مصرف کننده در مقطع دکترا
 • احکام کسب و کار
 1. سوابق اجرایی دانشگاهی
 1. معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  
 2. معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی.  
 3. معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 4. سرپرست مرکز آموزشی بین المللی واحد الکترونیکی قشم.  
 5. مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز.
 6. مدیرگروه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاداسلامی.  
 7. عضو هیأت علمی تمام وقت
 8. دانشیار پایه 19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.   
 9. عضو اصلی شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 10. عضو شورای بورس و جذب هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز.  
 11. عضو شورای بورس وجذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 12. عضو کمیسیون مورد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 13. عضو هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 14. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی .
 15. عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی .
 16. عضو کمیته پرداخت خسارت دانشگاه ازاد اسلامی واحد الکترونیکی .
 17. رییس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 18. عضو شورای پژوهشی  دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  
 19. عضو اصلی و دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  
 20. عضوکمیته تخصصی تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  
 21. عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 22. عضو کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی.  
 23. عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه8  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز .
 24. مدیر گروه مدیریت اجرایی(MBA)کارشناسی ارشد واحد الکترو نیکی دانشگاه آزاد اسلامی.  
 25. عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 26. همکاری با مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
 27. عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 28. عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت فن آوری اطلاعات(IT) وگروه مدیریت اجرایی(MBA)
 29. عضو اصلی و رییس کمیته انضباطی بدوی کارکنان
 30. عضو کمیته اجرایی ستاد گرامیداشت عملکرد ربع قرن (دانشگاه آزاد اسلامی)
 31. عضو مصاحبه آزمون امتحان جامع دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 1392.
 32. دبیر علمی همایش اقتصاد مقاومتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .
 33. ریاست کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 34. ریاست کمیته تخصصی گسترش رشته ها در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.  
 35. ریاست کمیسیون ماده9 فرهنگی اجتماعی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 36. ریاست شورای پژوهشی و فن آوری دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 37. ریاست کمیته تجدید نظر دادرسی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 38. رییس شورای قرآن و عترت اسلامی دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.  
 39. ریاست کمیته مازاد درمانی  دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 40. ریاست شورای پژوهشی و فن آوری دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 41. ریاست شورای انتشارات دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 42. نایب رییس شورای تخصصی برنامه ریزی استان البرز.
 43. ریاست شورای حقوقی دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 44. عضو کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 45. دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز.
 46.  نایب رییس کمیته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 47. عضو ستاد بزرگداشت هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 48. دبیر و عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 49. عضو کارگروه تخصصی فن بازار در دانشگاه آزاد اسلامی.
 50. عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز.
 51. رییس کمیته سامانه استانی ساها (سامانه آزمایشگاه های همکار دانشگاه آزاد اسلامی)
 52. عضو تیم برنامه ریزی استراتژیک بانک گردشگری
 53. رییس کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
 54. عضو کمیته تجدید نظر انضباطی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 55.  معاون ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 56. مشاوره و راهنمایی در انجام امور دانشجویان
 57. برگزاری کلاس های تقویتی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 58. عضو هیات داوران جلسه دفاعیه رساله دکتری
 59. دبیر علمی کمیته ملی آینده پژوهی و داور اولین همایش ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و امنیت اجتماعی
 60. ناظر پذیرش و ثبت نام دانشجویان متقاضی رشته مدیریت فناوری اطلاعات در واحد الکترونیکی دبی
 61. مدیر گروه آموزشی رشته فناوری اطلاعات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
 62. مامور دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی در نشست مسئولان مراکز آموزش الکترونیکی در شهر قم  
 63. برگزاری کلاس های رفع اشکال دانشجویان در واحد امارات
 64. عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی
 65. عضو کمیته منتخب واحد تهران مرکز به عنوان ذیفن  
 66. عضو گروه مصاحبه کننده پذیرفته شدگان آزمون دکترای تخصصی واحد تهران مرکز سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی بازاریابی
 67. عضو هیئت داوری بخش شفاهی آزمون جامع دکتری رشته مدیریت بازرگانی واحد تهران مرکز
 68. مدیر اجرایی پروژه ها و طرح های برون دانشگاهی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد تهران مرکزی
 69. همکاری با مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در طرح سوالات دکتری
 70. مامور واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در دبی به منظور راه اندازی رشته فناوری اطلاعات
 71. عضو شورای آموزشی گروه مدیریت دولتی
 72. عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت
 73. رئیس کمیته مصاحبه دکتری تخصصی سال 97 در رشته  مدیریت بازرگانی- بازاریابی
 74. رئیس شورای آموزشی واحد الکترونیکی
 75. عضو هیأت علمی در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی
 76. عضو شورای انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان البرز
 77.  نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی
 78. استاد راهنمای دانشجویان کارآموز
 79. عضو شورای پژوهشی و انتشارات مجله سیمای پژوهش
 80. طراحی کرسی نظریه پردازی هم اندیشی روش تحقیق کیفی
 81. داوری مقالات ارسالی به مجله کسب و کار
 82. داور خارجی رساله های دکترا
 83. عضو هیئت داوری بخش آزمون شفاهی آزمون جامع دکتری رشته مدیریت بازرگانی
 84. عضو ذیفن کمیته منتخب واحد تهران مرکز  بررسی پرونده ارتقا به دانشیاری
 85. عضو کمیته مصاحبه مجازی دوره دکتری تخصصی سال 99- کارآفرینی
 86. عضو و مدیر گروه کمیته مصاحبه مجازی دوره دکتری تخصصی سال 99- بازرگانی
 87. عضو شورای علمی انتخاب دانشجوی نمونه
 88. عضو شورای تخصصی ارزیابی دروس و سرفصل های دانشگاه آزاد
 89. عضو گروه تخصصی مدیریت مرکز مطالعات برنامه ریزی  و تعالی علوم انسانی و هنر
 90. مسئول کارگروه بازنگری برنامه درسی  رشته مدیریت بازرگانی مرکز مطالعات برنامه ریزی  و تعالی علوم انسانی و هنر
 91. مجری برگزاری کارگاه های مهارت محوری مدیریت ویژه مدیران ارشد شهرداری بندر ماهشهر
 92. مجری برگزاری وبینار آموزشی تخصصی مدیریت بحران وزارت نیرو
 93. طراحی ،اجرا و راه اندازی کلینیک مدیریت تهران مرکزی
 94.  ارائه طرح توجیهی تاسیس شرکت دانش بنیان خدمات مدیریتی مرکز رشد دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج  
 95.  ناظر جلسات مصاحبه امتحان دانشجویان دوره دکتری تخصصی نیمسال دوم 99-98
 96. مدرس درس سمینار در بازاریابی دوره دکترا در دانشگاه قزوین
 97. مدرس دورس تخصصی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشکده مدیرت واحد تهران مرکزی
 98. عضو و مدیر گروه کمیته مصاحبه مجازی دوره دکتری تخصصی سال 1400- بازرگانی
 99. استاد نمونه دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی در سال 1400
 100. داور علمی دومین دوره پیش دفاع متمرکز از تاریخ 01/03/1400 لغایت 20/03/1400
 101. عضو گروه مدیریت مصاحبه کننده پیش دفاع "تایید کفایت دستاوردهای علمی رساله دکترای تخصصی 1399
 102. ریاست کلینیک مدیریت تهران مرکزی
 103. مدیر جلسه کرسی نقد سرفصل  رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (مقطع دکترا)
 104. داور کرسی آزاد اندیشی با موضوع اقتصاد مقاومتی
 105. داور مجله توسعه پژوهش های بازاریابی کسب و کار واحد علی آباد کتول
 106. عضو کمیته انضباطی بدوی
 107. نماینده دانشکده مدیریت تهران مرکز در حوزه ارتباط با صنعت
 108. عضو هیئت تحریره (گروه دبیران) فصلنامه مدیریت کسب و کار
 109. عضویت در کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت،بازاریابی و فروش
 110. ناظر جلسات مصاحبه امتحان جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی
 111. مدیر گروه تخصصی مصاحبه دکتری تخصصی سال 1400 در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 112. عضو شورای پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی  
 113. عضو کمیته علمی مدیریت باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو- ایران
 1. سوابق اجرایی غیر دانشگاهی
  1. معاون اداره مطالعات وتحقیقات اقتصادی بانک دی.   
  2. مشاور مدیر عامل بانک دی.   
  3. مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک بانک ایران زمین.  
  4. مشاور مدیر عامل شرکت ایساکو.
  5. مشاور معاون بازاریابی و تحقیقات شرکت بوتان صنعتی.   
  6. مشاور تحقیقات و بازار مدیر عامل  شرکت شهاب الکترونیک.  
  7. مجری برگزار کننده کارگاه های آموزشی شرکت بوتان گاز .
  8. مجری برگزار کننده کارگاه های آموزشی سازمان تعاون شهرستان کرج .  
  9. سرپرست کمیته تخصصی بازاریابی بانک دی. 
  10. سرپرست کمیته تخصصی خدمات و محصولات بانک دی. 
  11. عضو کمیته نیروی انسانی و ساختار سازمانی بانک دی . 
  12. مؤسس و مدیر عامل شرکت تولیدی نو آوران یدک قزوین .
  13. رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی نوآوران یدک پارسیان .
  14. مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی نوآوران یدک پارسیان. 
  15. نایب رئیس شرکت ذرت لرستان(سومین شرکت پذیرفته شده بورس کالای کشاورزی ایران).
  16. راه اندازی دوره های رسمی آموزشی on line و LMS در واحد های  دانشگاه آزاد اسلامی. 
  17. عضو انجمن علمی مدیریت ایران(با مجوز وزارت علوم.)
  18. عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی ایران (با مجوز وزارت علوم)
  19. عضو کمیته داوری تحقیقاتی وزارت نیرو.
  20. مشاور ارشد شرکت توسعه و نگهداری باشگاه های ورزشی کشور(وزارت ورزش)
  21. مدیر پروژه تدوین چشم انداز منطقه ویژه اقتصادی پارس درکارگروه مدیریت ذینفعان
  22. مدیر پروژه تدوین چشم انداز منطقه ویژه اقتصادی پارس در  کارگروه آموزش اشتغال پژوهش
  23. مشاور اقتصادی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ
  24. عضو کمیته علمی همایش بین المللی بورس،بانک و بیمه الکترونیک در جهان اسلام
  25. عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری انجام مطالعات کاربردی با سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
  26. عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری انجام مطالعات کاربردی شهرداری بندر ماهشهر
  27. مجری برگزاری دوره های آموزشی وزارت امور اقتصاد و دارایی
 2. عنوان پایان نامه یا رساله
 • کارشناسی ارشد(M.S) : بررسی مهمترین عوامل آمیخته بازاریابی برصادرات کارخانجات نساجی بروجرد.
 • دکتری تخصصی) (Ph.D: بررسی متغیر های کلان اقتصادی  در صادرات  غیر نفتی ایران (مدل (VAR.

 1. کتاب های تالیف شده
 • اقتصاد مدیریت 
 • اصول ومبانی مدیریت توزیع اثر بخش (با رویکرد کاربردی)  
 • پیشرفت های الکترونیکی ایران و ژاپن 
 • مدیریت استراتژیک و پابرجایی راهبردها )سناریو محور)
 • عوامل فرهنگی موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش
 • مدیریت دانش و کاربرد آن در صنعت بانکداری  
 • گام به گام تا آموزش مجازی
 • رفتار مصرف کننده پیشرفته (دو جلدی)
 • نگاهی اجمالی بر صادرات و صنعت پوشاک ایران
 • مدیریت استراتژیک یکپارچه
 • مدیریت استراتژیک بازارهای بین الملل

  کتاب های ترجمه شده

 • دولت الکترونیک ( مفاهیم ،نظریه ها و کاربرد ها)
 • مدیریت توزیع ناب کالا و خدمات( مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)
 • 10) تدوین کتاب الکترونیکی 

 • تولید محتوای" content" درس اقتصاد مدیریت  و مدیریت مالی دوره کارشناسی ارشد
 • 11) کتب در دست تألیف

 • اقتصاد خرد 
 • اقتصاد کلان 
 • سی یت در سیاست
 • بازاریابی بین المللی پیشرفته
 • 12) مقاله ISI  منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی(خارجی)

  • SUPPLLER SELECTION INA MULTI PRODUCT SUPPLY CHAIN WITH RETAILERژنو ASSIGNMENT TRUCK  LOAD AND  QUANTITY DISCOUNT  (2012)
  • ASSESSMENT COMPARATIVE between education quality for electronic in service education  and education quality for  attendance in service education by CIPP central  bank of iran.model in the AMEERICAN JORNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH  ( 2012) )
 • Gaining Customer Satisfaction :  Organizational Justice Approach  
 • Assessment of the underlying factors for Implentation of knowledge management in tejarat bank (2011) آفریقا
 • The role of entrepreneurship on export performance of date in Iran(2013) 
 • Engineering and Construction Company(2014)

 • INVESTIGATE THE EFFECT OF INDIVIDUAL AND SYSTEMFACTORS BY APPLYING TAM MODEL ON USERS’ BEHAVIORALINTENTION IN USE OF E-LEARNING(2014)
 • The Relationship between Market Orientation and Intellectual Capitalin the Banking Industry in Tehran Province`sPrivate Sector(A Comparative Study of Bank Day) 2014
 • Appraisal of Day Bank Using Balance Scored Card (BSC)   Model (2014)  
 • A comparative analytical study on the factors contributing to the process of electronic development in Iran and Japan.(2014)
 • Modeling and identification e-loyalty factors effect on ADSL   
 •  

   

 • Relationship between intellectual capital and characteristics of  transformantional leadership in the insurance industry (2014)
 • The Evaluation of the branches of Iran Insurance Stock Company: utilizing Integrated DEA model(2014)
 • “Developing a Strategic Plan Based on SWOT Model in the National Iranian Oil