ریاست دانشکده

 

 

مشخصات فردی :

دکتر عباس صالح اردستانی

آدرس پست الکترونیکی :

آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی :

 

سوابق تحصیلی :

مقطع تحصیلی

رشته

سال

نام دانشگاه

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

1369

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی-  مالی

1373

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری مرتبه دانشیار

مدیریت بازرگانی

1382

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

وضعیت تدریس در واحد:

مقطع

نام درس

کارشناسی

آمار،زبان تخصصی،مبانی سازمان،روش تحقیق،مدیریت رفتار سازمانی،اقتصاد خرد و کلان، حسابداری، ریاضی کاربردی، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

تحلیل آماری، روش تحقیق پیشرفته، زبان تخصصی، رفتار مصرف کننده، تحقیقات بازاریابی

دکتری

تحلیل آماری، رفتار مصرف کننده، بازاریابی

 

 

تعداد رساله های کارشناسی ارشد ودکتری که ایشان به عنوان استاد راهنما ومشاور درحال حاضر همکاری دارند:

 

تعداد رساله های دکترا به عنوان استاد راهنما

5 مورد

تعداد رساله های دکترا به عنوان استاد مشاور

--

تعداد رساله های کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما

بیش از 50  مورد

تعداد رساله های کارشناسی ارشد به عنوان استاد مشاور

"   "

 

 

سوابق خدمتی:

نوع سمت

  • محل

مدت همکاری

رییس دانشکده مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1391  تا کنون

مدیرگروه مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

از 1374 الی 1376

مسئول حوزه برگزاری مسابقات قران وعترت استادان

دانشگاه آزاد اسلامی

زمستان 91

مدیر مسئول فصلنامه فرهنگی قرآنی بشارت

دانشگاه آزاد اسلامی

1391 تا کنون

 

 

سوابق تدریس:

 

نام دانشگاه یا موسسه

آموزش عالی

عنوان دروس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

آمار کاربردی،آمار 1و2،آمار کاربرد در مدیریت

1376

1380

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

تحلیل آماری،روش تحقیق پیشرفته،زبان تخصصی،،رفتار مصرف کننده،تحقیقات بازاریابی

1380

1392

دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی

آمار،زبان تخصصی،مبانی سازمان،روش تحقیق،مدیریت رفتار سازمانی،اقتصاد خرد و کلان،حسابداری،ریاضی کاربردی،بازاریابی و مدیریت بازاز،مدیریت مالی، تحلیل آماری،روش تحقیق پیشرفته،زبان تخصصی،،رفتار مصرف کننده،تحقیقات بازاریابی

1389

1392

واحد الکترونیک

زبان تخصصی

1389

1390

 
 

سوابق علمی، پژوهشی (شامل طرحهای تحقیقاتی، مقالات علمی، تالیف و ترجمه):

-A study of the relationship between brand value and the performance of private banks in terms of E-Cards Sales(Pelagia research Library)2013

-Driving factors affecting job satisfaction of the personal of Tehran education organization ,Tehran 2nd district(Australian Journal of basic and applied Sciences)2011

-AtlantiS: a time-value model in e-commerce(Jurnal of Applied Social Psychology)2013

-Four-dimensional model for describing the status of peers in peer-to-peer distributed systems(Turkish Jurnal of Engineering & Computer Scinces)2013

-An investigation on LED customer, behavior(Growing Science)2013

-Examination of Vital Factors of Success in Electronic Banking Development in Mellat Bank(Word of science journal)2013

Formolation and ranking strategies by fuzzy TOPSISI technique(Journal of Basic and applied scientific research)2013-

The study of the relationship betweenEmploees involvement with their secondary needs basd on theory of …..( Indian journal of fundamental and applied life sciences)2013-

The effect of intellectual capital on organizational performance in red crescent society of Lorestan Province(Research journal of resent sciences)2013-

A study on the effects of bran experience on customer loyality in the Iranian Banking industry(A case study on Meli Bank)( Research journal of resent sciences)2013-

-A study on the effects of Marketing advertisements and price promotions to brand equity in Iranian insurance industry (a case study on Iran,asia&persian Insurance Companies )( Research journal of resent sciences)2013

-Survey of Effective factors on Deviation Between the Approved Budget and performance….. (Social science Research Network )2013

The study of job satisfaction rate and associated factors a wing baharloo hospitals staff

THE IMPACT TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRACTICES ON INNOVATION PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE(Indian journal of fundamental and applied life sciences)                                                                                 

THE INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON CRISIS MANAGEMENT(Indian journal of fundamental and applied life sciences)

Assessing the impact of changing basis of Cash accounting to accrual on organization performance from user view in Tehran university medical science(pinnacle research journals,January 2015)

Comparison of the efficiency of a novel fundamentak analysis method and insicator – based technical analysis in predicating the value of pharmaceutical companies' share in Tehran stock market ( International journal of hospital research 2014)

The relation characteristic of personality of managers working in iran university of medical sciences with success and desirable job

Investingating the impact of electronic banking wervices on increasing refah kargaran bank sources- branches of  North of Tehran

Comparicon of the Efficiency of a novel fundamental analysis method and indicator-based technical analysis in predicting the value of  pharmaceutical companies  share in Tehran stock market

Identify and prioritize green marketing tools on consumers purchasing behavior with AHP

Assessmen strategic t brand identity in organizations by using ackre model in iran and asia insurance companies

Effective Organizanal Factors in  Brand equity Iran and Insurance Company

Combined model of measuring of the influence of green marketing tools on consumer purchasing behavior

تدوین الگوی نقش سرمایه انسانی در افزایش بازدهی سرمایه گذار بر پایه مدل سه شاخکی

تبیین رابطه فلات زدگی شغلی با بی تفاوتی سازمان و تمایل خروج از خدمت کارکنان

ترجمه کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر

چاپ مقاله ارائه مدل بازاریابی احکام اسلامی مبتنی بر اصول بازاریابی اجتماعی : رویکرد نظریه داده بنیاد

آسیب شناسی سازمانی در شرکت های تابعه گروه صنعتی بهمن

بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران

اندازه گیری تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتارخرید مصرف کنندگان – مطالعه موردی غرب شهر تهران

مقاله فرهنگی:"حدیث حماسه" سال انتشار 1391

مقاله" قربانگاه عشق " سال انتشار 1391

سوگ سرود(در سوگ معلم شهید مرتضی مطهری) سال انتشار 1392

مقاله (روایت آنها که همیشه هستند) سال انتشار 1392

مقاله:پژوهش مالی: هلدینگهای ایرانی چگونه اند.(روزنامه سرمایه)

 

همایش ها:

- International conference on new direction in Business,management ,finance and Economics :

(A study on the effect of Marketing Advertisements and price promotion to

Brand equity in Iranian insurance ……)

 کشور برگزار کننده:ترکیه

- International conference on new direction in Business,management ,finance and Economics :

 A study on the effect of Brand experience on customer loyality in the Iranian Banking industry  

کشور برگزار کننده:ترکیه  

 

عنوان مقاله : آسیب شناسی سازمانی در شرکتهای تابعه گروه صنعتی بهمن ؛ در کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت ؛ اقتصاد و حسابداری ؛ توسط سازمان مدیریت صنعتی – نمایندگی استان آذربایجان شرقی.

 

کتاب:

-زبان عمومی، سال انتشار1384

رفتار مصرف کننده (جلد 1)، سال انتشار1381  (عوامل درونی)

- تحقیق بازاریابی (جلد 1-2 -3)، سال انتشار،1383،85،86

رفتار مصرف کننده(جلد2) ، سال انتشارات 1384 - (عوامل بیرونی)

- تحقیق بازاریابی سنجش و روش سال انتشارات 1386

تحقیق بازاریابی(جلد 1و2) ، سال انتشارات 13886 و1388 - سنجش و روش به همراه قضایای بازاریابی

تکنیکهای نمونه گیری(جلد 1و2) ، سال انتشارات 1387-

ریاضی عمومی برای مدیریت ، سال انتشارات 1387-

آمار برای مدیریت(جلد 1و2) ، سال انتشارات 1388 و1392-

ریاضیات عمومی ( اقتصاد، حسابداری و مدیریت ، سال انتشارات 1389-

-ریاضیات عمومی ( اقتصاد، حسابداری و مدیریت) ، سال انتشارات 1389  1000 تمرین

-اصول بازاریابی کاتلر(2010) جلد 1 – ویرایش سیزدهم ، سال انتشارات 1390

-رفتار مصرف کننده(عوامل درونی و عوامل بیرونی) ، سال انتشارات1386،1391

-اصول بازاریابی کاتلر(حلد 1و2)2012 – ویرایش چهاردهم، سال انتشارات 1391

اصول بازاریابی کاتلر(تک حلدی)2012 ویرایش چهاردهم، سال انتشارات 1391 - دسترسی سریع به اصول بازاریابی کاتلر

 

 

سایر موارد:

استاد برتر دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز89-88

استاد برتر دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز92-91

کارگاه آموزشی "روش تدریس" سال 1391 '   گذراندن -

گذراندن  دوره معرفتی " اخلاق حرفه ای " سال 1391  

گذراندن دروه معرفتی " تاریخ و فلسفه علم" سال 1391

گذراندن کارگاه آموزشی روش شناسی" تحقیق سال 1391         

برگزاری بازارچه کارآفرینی سال 1392