اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت واحد تهران مرکزی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

خواهشمند است جهت اسکن و آپلود مدارک از ۹۸/۱۰/۲۸ در سایت این واحد دانشگاهی اقدام نمایندلذا تاریخ مکان و لیست مدارک مورد نیاز جهت مراجعه حضوری برای تشکیل پرونده در اخرین هفته دی ماه از طریق همین سایت اعلام خواهد شد .

ادامه مطلب