اطلاعیه

نظام موضوعات صنعت چرم و کفش

با توجه به سیاست یکپارچه سازی مسیر کارهای پژوهشی دانشجویان، دانشگاه تبریز از این پس مجری نظام موضوعات چرم و کفش در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. بنابراین دانشجویان علاقمند به کار در این حوزه پژوهشی می بایست متن پیوست را مطالعه کنند.

ادامه مطلب

برگزاری جلسات پیش دفاع دکتری بصورت مجازی

با توجه به شرایط خاص کرونا در کشور دانشگاه زیرساخت لازم جهت برگزاری جلسات پیش دفاع را بصورت الکترونیک در نظر گرفته است. برای اطلاع از دستورالعمل جلسات پیش دفاع بصورت مجازی به اطلاعیه پیوست مراجعه کنید

ادامه مطلب

آیین نامه ارتقای اساتید

اساتید محترم می توانند در پیوست مستندات مربوط به آیین نامه ارتقای اساتید را که باید این مستندات توسط مدیر گروه تماما بررسی، تایید و ارسال گردد قرار داده شده است

ادامه مطلب