اطلاعیه - آرشیو

*مهم*

فایل ثبت نام ۱۴ مهر ۹۸

قابل توجه دانشجویان مدیریت ،سیستم ثبت نام گروههای دانشکده از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۴ لغایت ۹۸/۷/۱۵ در زمان اداری باز میباشد لذا آن دسته از دانشجویانی که از ثبت نام جا مانده اند میتوانند به گروههای خود مراجعه کنند .

ادامه مطلب