نوع خبر 
 
 اطلاعیه مهم :
قابل توجه دانشجویان دکتری جهت امتحان جامع لطفآ نمره زبان و درس وصیت نامه امام ره هر چه سریعتر به گروه ارایه دهند.
يکشنبه 27 فروردين 1396  15:32:10
 در پشت سر هر مرد موفق سال ها شکست و ناکامی نهفته است...باب براون
يکشنبه 22 اسفند 1395  10:38:21
 موفقیت از خود رد پا به جا می گذارد.
يکشنبه 22 اسفند 1395  10:28:38
 نتایج 1 - 10 از تعداد 10  خبر