اطلاعیه های مهم :

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۲۱۷۷
اطلاعیه فوری و مهم مربوط به سایر قسمتهای دانشکده - برنامه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری نیمسال دوم ۹۶-۹۵
اطلاعیه های مهم  :

 

اطلاعیه های موجود دراین صفحه دائما به روز می شود. 

سامانه الکترونیکی ثبت نام ورودی های جدید 

=========================================================

منابع آزمون جامع دوره دکتری 96/10/04

========================================================================

مواد آزمون جامع دوره دکتری رشته مدیریت دولتی

                                                     (( گرایش خط مشی ))

                                                    نیمسال دوم : 96-97

1- تئوریهای خط مشی گذاری

2- اجراوارزیابی خط مشی های عمومی

3- مدیریت مسائل عمومی

=======================

دانشجویان واحد آکسفورد لطفآ تا تاریخ 13 دی روز چهارشنبه اگر دروس ثبت نشده دارند به گروه صنعتی مراجعه نماییند

مواد آزمون جامع دوره دکتری رشته مدیریت دولتی

                                                   ( گرایش منابع انسانی )

                                                      نیمسال دوم 96-97

1- نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

2- تحلیل رقتاری در سازمانهای اداری

3- تحلیل مسائل برنامه ریزی نیرو انسانی

4- استراتژیهای مدیریت منابع انسانی .

============================================================

این عید پاک رو به پاکترین دل دنیا تبریک میگیم امید واریم بتونیم قدر این پاکی رو بدونیم وسال دیگه هم بهت تبریک بگوییم و پاکی رو با هم جشن بگیریم کریسمس مبارک.

(( دانشجویان گرامی _ 9500519013 _952029221 _ 943171247 _930024705 _ 930082046 _952724947 _930302847 _ 943171326 )) به گروه صنعتی مراجعه کنید.


Faith makes all things possible,

Hope makes all things work,

Love makes all things beautiful,

May you have all the three for this Christmas.

MERRY CHRISTMAS!

 

==========================================================

قابل دانشجویان محترم دوره کارشناسی.

دانشجویانی که به هر دلیل در دوره تحصیلی خود (ترم اول) بالای 20 واحد درس انتخاب نموده اند جهت بررسی وضعیت آموزشی خود به کارشناس گروه های آموزشی تا تاریخ 96/09/20 مراجعه نمایند در غیر اینصورت کلیه مسئولیت اضافه واحد اخذ شده به عهده شخص دانشجو می باشد. و آموزش دانشکده  برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد نمود.

======================================================

چهارشنبه 96/09/08 ساعت 9:00 امتحان کتبی آزمون جامع در دانشکده برگزار می گردد.

آزمون شفاهی جامع دکتری نیمسال اول 95- 96

رشته تکنولوژی- مدیریت بازرگانی- کارآفرینی شنبه 96/09/11 ساعت 9:00 صبح

رشته مدیریت مالی - فناوری - صنعتی - دولتی یکشنبه 96/09/12 ساعت 9:00 صبح

=================================================

به اطلاع دانشجویان محترم:

دانشجویان مجوزی فوق با در دست داشتن مشخصه به کارشناس گروه مربوطه مراجعه کنند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

 

 

مدیریت

ورودی

تعداد واحد

باقیمانده

تعداد دروس باقیمانده معارف اسلامی

نام دروس باقیمانده

1

زهرا بایستی دهخوار قانی

بازرگانی

91

10

3 درس

اندیشه اسلامی2-تاریخ تحلیلی- انقلاب اسلامی

2

نازنین کریمی

دولتی

93

17

3 درس

اندیشه اسلامی2-تاریخ تحلیلی – تفسر موضوعی قرآن

3

حانیه زینلی

صنعتی

92

21

3درس

تاریخ تحلیلی- تفسر موضوعی قرآن – انقلاب اسلامی

4

جمشید عابدپور

بازرگانی

92

17

3درس

تاریخ تحلیلی –تفسیر موضوعی قرآن- اخلاق اسلامی

5

عباس بوالحسنی

بیمه

92

14

3درس

تاریخ تحلیلی –تفسیر موضوعی قرآن- اخلاق اسلامی

6

مونا گنجویان

بازرگانی

93

18

3درس

تاریخ تحلیلی –تفسیر موضوعی قرآن- اخلاق اسلامی

8

فرشته مهدوی فر

دولتی

91

20

3درس

اندیشه اسلامی- اخلاق اسلامی تفسیرموضوعی  قرآن

9

رضامیر محمد آبادی

دولتی

92

21

3درس

انقلاب اسلامی – تفسیرموضوعی  قرآن

اخلاق اسلامی

10

امیر سجاد دروکی

دولتی

92

18

3درس

انقلاب اسلامی – تفسیرموضوعی  قرآن

اخلاق اسلامی

11

محسن آرامش

دولتی

92

8

3درس

اندیشه اسلامی- انقلاب اسلامی- تفسر موضوعی قرآن

12

سید احمد هاشمی اشکا

دولتی

92

25

3درس

انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی- تفسیر موضوعی قرآن

13

فایزه ملکیان

بازرگانی

92

24

3درس

تاریخ تحلیلی- اخلاق اسلامی- تفسیرموضوعی  قرآن

14

مجتبی فرج زاده اولقی

گمرک

91

17

3درس

اندیشه اسلامی1-اندیشه اسلامی2-انقلاب اسلامی

15

فرناز واعظی اشتیانی

دولتی

93

19

3درس

اندیشه اسلامی2-اخلاق اسلامی- تفسیر موضوعی قرآن

16

علی خلجی

مالی

93

18

3درس

اندیشه اسلامی1-اندیشه اسلامی2-تفسیر موضوعی قرآن

17

عباس زینلی

بازرگانی

93

22

3درس

اندیشه اسلامی1-اندیشه اسلامی2-تفسیر موضوعی قرآن

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

 

 

مدیریت

ورودی

تعداد واحد

باقیمانده

تعداد دروس باقیمانده معارف اسلامی

نام دروس باقیمانده

18

فاطمه فتحی علی شاه

دولتی

93

21

3درس

اندیشه اسلامی2-اخلاق اسلامی- تفسیر موضوعی قرآن

19

مرجان ضیا الاسلامی

دولتی

93

16

3درس

انقلاب اسلامی-تفسیر موضوعی قرآن- تاریخ تحلیلی

20

مصطفی علی نجفی

صنعتی

93

9

3درس

اندیشه اسلامی 1- اندیشه اسلامی2-اخلاق اسلامی

21

محمد مهدی نشاسته پور فرد

مالی

93

19

3درس

اندیشه اسلامی2- تاریخ تحلیلی- انقلاب اسلامی

22

آرزو میرزایی

بیمه

92

20

3درس

اندیشه اسلامی 2- تاریخ تحلیلی- تغییر موضوعی قرآن

23

عاطفه غفاری

بیمه

93

11

3درس

انقلاب اسلامی- تفسیر موضوعی قرآن- تاریخ تحلیلی

24

رضا کلهر

صنعتی

93

14

3درس

اندیشه اسلامی1- اندیشه اسلامی2- انقلاب اسلامی

25

پریسا انتهاج

مالی

91

17

3درس

اندیشه اسلامی2-تاریخ تحلیلی- انقلاب اسلامی

26

مرجان نظامی وند چگینی

صنعتی

92

14

3درس

اندیشه اسلامی2-انقلاب اسلامی-اخلاق اسلامی

27

مهری سلیمانی نیا

بازرگانی

93

24

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- تاریخ تحلیلی

28

دولتی

دولتی

94

22

3درس

اندیشه اسلامی 2-انقلاب اسلامی-تاریخ تحلیلی

29

احسان عظیمی مجد

دولتی

93

11

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی –تاریخ تحلیلی

30

نسترن ولدخانی

بیمه

91

20

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی

31

الهه عصاره

بلزرگانی

94

23

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی

32

مهدی خانقاهی

بلزرگانی

94

17

2درس

تفسیر موضوعی قرآن=انقلاب اسلامی تاریخ تحلیلی

33

زهرا عبدی پور وادق سفلی

بیمه

93

14

3درس

اندیشه اسلامی2- انتقلاب اسلامی – اخلاق اسلامی

34

محمد بختیاریان

دولتی

93

20

3درس

تفسیر موضوع قرآن – انقلاب اسلامی – تاریخ تحلیلی

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

 

 

مدیریت

ورودی

تعداد واحد

باقیمانده

تعداد دروس باقیمانده معارف اسلامی

نام دروس باقیمانده

35

لیلا عطایی

بیمه

93

23

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی – تاریخ تحلیلی

36

سهیلا دهقان پور

بازرگانی

93

24

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی

37

محمود اتش پنجه

دولتی

93

22

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی-تاریخ تحلیلی

38

فهیمه آشتیانی عراقی

مالی

93

23

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- اندیشه اسلامی2

39

نگار غلام کاظمینی

گمرک

91

19

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- تاریخ تحلیلی –اخلاق اسلامی

40

ماهان جهانگیری

مالی

93

18

3درس

اخلاق اسلامی- انقلاب اسلامی- اندیشه اسلامی2

41

فاطمه رحمتی چهارده

گمرک

93

20

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی-اخلاق اسلامی

42

نازنین کریمی

دولتی

93

17

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی-اخلاق اسلامی

43

فرشته نوروزی

گمرک

91

21

3درس

تاریخ تحلیلی-تفسیر موضوعی قرآن-اندیشه اسلامی2

44

ایدا صفایی زاده

مالی

92

19

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی

45

نسرین ندیمی دانش

بیمه

93

21

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی2

46

جواد مقیم زاده مقدم

مالی

93

19

3درس

تاریخ تحلیلی- انقلاب اسلامی- اندیشه اسلامی2

47

امیر محمدتجدد

مالی

92

15

3درس

تاریخ تحلیلی- انقلاب اسلامی- تفسیر موضوعی قرآن

48

زهرا علمی شمس آباد

مالی

93

20

3درس

تفسیر موضوعی قرآن-اخلاق اسلامی- اندیشه اسلامی2

49

لیان السادات توفیق

بیمه

93

22

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی

50

شیما رستمی

بیمه

92

20

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- تاریخ تحلیلی

51

سهند موذنی بیستگانی

صنعتی

92

17

3درس

تفسیر موضوعی قرآن- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی

52

ماهره علیزاده کلخوران

بازرگانی

93

23

3درس

تفسیر موضوعی قرآن-- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی

53

سید حمید فخری

صنعتی

92

21

3درس

تفسیر موضوعی قرآن-- انقلاب اسلامی- اخلاق اسلامی

54

لیلا حاتمی

صنعتی

92

21

3درس

تفسیر موضوعی قرآن-- انقلاب اسلامی1- اندیشه اسلامی2

55

ایدا شایقی اجی بیشه

صنعتی

91

14

3درس

اندیشه اسلامی2- اخلاق اسلامی- تفسیر موضوعی قران

56

سیده سرو نلز کمالی

بیمه

90

13

3درس

اخلاق اسلامی- انقلاب اسلامی – تاریخ تحلیلی

 

 

 

 

 

====================================================

 

منابع آزمون جامع دوره دکتری:

رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند

1 – درس تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت

(منبع:: نظریه های سازمان مدیریت – دکتر طهماسبی – ماری جوهچ ).

2 – مدیریت شبکه و امنیت در فضای تبادل داده (منبع کتاب مدیریت شبکه کامپیوتر ی –فرزاد ممی زاده ).

3 – کسب و کار هوشمند( منبع: : کتاب هوش تجاری یک رویکرد مدیریتی و همکاران نوشته دکتر توربان و همکاران ترجمه شهریار محمدی ).

4 – استراتژیهای مدیریت دانش (منبع :: کتاب مدیریت دانش – تالیف دکتر عباس افرازه) .

5 – شبکه های عصبی مصنوعی (منبع :: کتاب شبکه های عصبی مصنوعی – رابرت شالکوف مترجم محمد جواد جورابیان + امیر استوار ) .

 

تاریخ نشر:96/08/17

 

منابع آزمون جامع دوره دکتری :

رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

1 – درس فلسفه نظریه های سازمان و مدیریت (منبع: :نظریه های سازمان مدیریت –

دکتر طمهاسبی – ماری جوهج )

2 – طراحی سیستمهای پیشرفته تولید و عملیات (منبع:: کتاب مبانی جامع و پیشرفته  مدیریت  تولید و عملیات تالیف دکتر احمد جعفر نژاد ).

3- مفاهیم جدید سیستمهای نگهداری موجودی پیشرفته (منبع :: اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها تالیف دکتر علی حاج شیری محمدی ) .

4 – اقتصاد صنعتی و مهندسی پیشرفته ( منبع : کتاب اقتصادی مهندسی – دکتر اسکونژاد ) .

تاریخ نشر: 96/08/20

منابع آزمون جامع دوره دکتری :

رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1 – درس فلسفه نظریه های سازمان و مدیریت (منبع::نظریه های سازمان مدیریت –

دکتر طهماسبی – ماری جوهچ ).

2 – برنامه ریزی غیر خطی (منبع:: کتاب برنامه ریزی غیر خطی دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی ).

3- مدلسازی ریاضی( منبع:: کتاب برنامه ریزی خطی و مدلسازی دکتر علیرضا علی احمدی).

4- کاربرد مجموعه های فازی و تصمیم گیری و برنامه ریزی (منبع:: کتاب کاربرد مجموعه های فازی در مدیریت و مهندسی صنایع دکتر حسن شوندی و علم مدیریت فازی دکتر عادل آذر).

تاریخ نشر : 96/08/20

منابع آزمون جامع دوره دکتری :

رشته مدیریت کار آفرینی گرایش بین الملل

1 – درس بنیان های نظری کارآفرینی ( منبع :: نظریه های کارآفرینی تالیف دکتر سید محمد معینی ).

2 – مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت ( منبع:: نظریه های سازمان مدیریت – دکتر طهماسبی – ماری جوهچ ).

3 – کارآفرینی بین الملل (منبع:: کارآفرینی بین اللمل تالیف دکتر مهران رضوانی ).

4 – جهانی سازی کسب و کار ها (منبع:: کار آفرینی بین الملل تالیف دکتر مهران رضوانی ).

5 – مدیریت بین فرهنگی و ارتباطات بین الملل (منبع: مدیریت بین المللی ( نگرش بین

فرهنگی – وظیفه ای ) مولف دکتر فاتحی دانشگاه رجبیتا –ترجمه دکتر کولوبندی – کاظمی ).

تاریخ نشر: 96/08/20

منابع آزمون جامع دوره دکتری

رشته مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق و توسعه

1 – درس سیاستهای علوم و تکنولوژی (منبع ::سیاست گذاری علم و تکنولوژی – نوشته دکتر شادنوش – انتشارات شابک).

2 – مدل های انتقال تکنواوژی و مالکیت معنوی (منبع:: مدیریت تکنولوژی نویسنده دکتر سمیعی نصر ).

3 – توانایی تحقیق و توسعه تکنولوژی ( منبع:: توانمندی های پویا – درک تغییرراهبردی در سازمانها نویسنده کنستانس هلفت ترجمع رضابندریان ).

4 – استراتژیهای تحقیق و توسعه و تکنولوژی های پیشرفته و نو (منبع :: تدوین استراتژی تکنولوژی نویسنده حسین اثباتی).

 

 

=================================================

قابل توجه دانشجویان دکتری – صنعتی – تکنولوژی – کار آفرینی – فناوری اطلاعات  -  که تا کنون انتخاب واحد امتحان جامع و پایان نامه را انتخاب نکرده اند هر چه سریعتر به گروه صنعتی  تا تاریخ 20 / 08 /96 مراجعه نمایند

 

===========================================================================

 

قابل توجه دانشجویان دکتری:

 

تکنولوژی که تاکنون تعیین گرایش ننموده اند هرچه سریعتر برای تعیین گرایش به گروه صنعتی مراجعه فرمایند

 

======================================================================

 

- برنامه برگزاری ارزیابی جامع  دوره دکتری در  نیمسال دوم 96-95

 

رشته های تکنولوژی - فناوری - صنعتی کار آفرینی

(کتبی) 96/05/01 ساعت 9 صبح

( شفاهی) 96/05/07 ساعت 9 صبح

رشته مدیریت بازرگانی

(کتب) 96/05/01 ساعت 9 صبح

(شفاهی) 96/05/08 ساعت 9 صبح

رشته های مدیریت دولتی و مالی

(کتبی ) 96/05/01 ساعت 9 صبح

(شفا هی) 96/05/09 ساعت 9 صبح