اطلاعیه های مهم :

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۳۶۶
اطلاعیه فوری و مهم مربوط به سایر قسمتهای دانشکده - برنامه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری نیمسال دوم ۹۶-۹۵
اطلاعیه های مهم  :

 

اطلاعیه های موجود دراین صفحه دائما به روز می شود. 

سامانه الکترونیکی ثبت نام ورودی های جدید 

=======================================================

چهارشنبه 96/09/08 ساعت 9:00 امتحان کتبی آزمون جامع در دانشکده برگزار می گردد.

=================================================

به اطلاع دانشجویان محترم:

درس فراگیر تنظیم کنترل بوجه استاد آقای مهدی آذر به مشخصه های 46681 و 46682 می رساند کلاس جبرانی در روز

دوشنبه 96/08/29 ساعت 8 تا 10 در اتاق 310 تشکیل می گردد.

====================================================

منابع آزمون جامع دوره دکتری:

رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند

1 – درس تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت

(منبع:: نظریه های سازمان مدیریت – دکتر طهماسبی – ماری جوهچ ).

2 – مدیریت شبکه و امنیت در فضای تبادل داده (منبع کتاب مدیریت شبکه کامپیوتر ی –فرزاد ممی زاده ).

3 – کسب و کار هوشمند( منبع: : کتاب هوش تجاری یک رویکرد مدیریتی و همکاران نوشته دکتر توربان و همکاران ترجمه شهریار محمدی ).

4 – استراتژیهای مدیریت دانش (منبع :: کتاب مدیریت دانش – تالیف دکتر عباس افرازه) .

5 – شبکه های عصبی مصنوعی (منبع :: کتاب شبکه های عصبی مصنوعی – رابرت شالکوف مترجم محمد جواد جورابیان + امیر استوار ) .

 

تاریخ نشر:96/08/17

 

منابع آزمون جامع دوره دکتری :

رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

1 – درس فلسفه نظریه های سازمان و مدیریت (منبع: :نظریه های سازمان مدیریت –

دکتر طمهاسبی – ماری جوهج )

2 – طراحی سیستمهای پیشرفته تولید و عملیات (منبع:: کتاب مبانی جامع و پیشرفته  مدیریت  تولید و عملیات تالیف دکتر احمد جعفر نژاد ).

3- مفاهیم جدید سیستمهای نگهداری موجودی پیشرفته (منبع :: اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها تالیف دکتر علی حاج شیری محمدی ) .

4 – اقتصاد صنعتی و مهندسی پیشرفته ( منبع : کتاب اقتصادی مهندسی – دکتر اسکونژاد ) .

تاریخ نشر: 96/08/20

منابع آزمون جامع دوره دکتری :

رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1 – درس فلسفه نظریه های سازمان و مدیریت (منبع::نظریه های سازمان مدیریت –

دکتر طهماسبی – ماری جوهچ ).

2 – برنامه ریزی غیر خطی (منبع:: کتاب برنامه ریزی غیر خطی دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی ).

3- مدلسازی ریاضی( منبع:: کتاب برنامه ریزی خطی و مدلسازی دکتر علیرضا علی احمدی).

4- کاربرد مجموعه های فازی و تصمیم گیری و برنامه ریزی (منبع:: کتاب کاربرد مجموعه های فازی در مدیریت و مهندسی صنایع دکتر حسن شوندی و علم مدیریت فازی دکتر عادل آذر).

تاریخ نشر : 96/08/20

منابع آزمون جامع دوره دکتری :

رشته مدیریت کار آفرینی گرایش بین الملل

1 – درس بنیان های نظری کارآفرینی ( منبع :: نظریه های کارآفرینی تالیف دکتر سید محمد معینی ).

2 – مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت ( منبع:: نظریه های سازمان مدیریت – دکتر طهماسبی – ماری جوهچ ).

3 – کارآفرینی بین الملل (منبع:: کارآفرینی بین اللمل تالیف دکتر مهران رضوانی ).

4 – جهانی سازی کسب و کار ها (منبع:: کار آفرینی بین الملل تالیف دکتر مهران رضوانی ).

5 – مدیریت بین فرهنگی و ارتباطات بین الملل (منبع: مدیریت بین المللی ( نگرش بین

فرهنگی – وظیفه ای ) مولف دکتر فاتحی دانشگاه رجبیتا –ترجمه دکتر کولوبندی – کاظمی ).

تاریخ نشر: 96/08/20

منابع آزمون جامع دوره دکتری

رشته مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق و توسعه

1 – درس سیاستهای علوم و تکنولوژی (منبع ::سیاست گذاری علم و تکنولوژی – نوشته دکتر شادنوش – انتشارات شابک).

2 – مدل های انتقال تکنواوژی و مالکیت معنوی (منبع:: مدیریت تکنولوژی نویسنده دکتر سمیعی نصر ).

3 – توانایی تحقیق و توسعه تکنولوژی ( منبع:: توانمندی های پویا – درک تغییرراهبردی در سازمانها نویسنده کنستانس هلفت ترجمع رضابندریان ).

4 – استراتژیهای تحقیق و توسعه و تکنولوژی های پیشرفته و نو (منبع :: تدوین استراتژی تکنولوژی نویسنده حسین اثباتی).

 

 

=================================================

قابل توجه دانشجویان دکتری – صنعتی – تکنولوژی – کار آفرینی – فناوری اطلاعات  -  که تا کنون انتخاب واحد امتحان جامع و پایان نامه را انتخاب نکرده اند هر چه سریعتر به گروه صنعتی  تا تاریخ 20 / 08 /96 مراجعه نمایند

 

===========================================================================

 

قابل توجه دانشجویان دکتری:

 

تکنولوژی که تاکنون تعیین گرایش ننموده اند هرچه سریعتر برای تعیین گرایش به گروه صنعتی مراجعه فرمایند

 

======================================================================

 

- برنامه برگزاری ارزیابی جامع  دوره دکتری در  نیمسال دوم 96-95

 

رشته های تکنولوژی - فناوری - صنعتی کار آفرینی

(کتبی) 96/05/01 ساعت 9 صبح

( شفاهی) 96/05/07 ساعت 9 صبح

رشته مدیریت بازرگانی

(کتب) 96/05/01 ساعت 9 صبح

(شفاهی) 96/05/08 ساعت 9 صبح

رشته های مدیریت دولتی و مالی

(کتبی ) 96/05/01 ساعت 9 صبح

(شفا هی) 96/05/09 ساعت 9 صبح