زمان برگزاری آزمون شفاهی دکتری

۱۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۷ اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۱۰

زمان برگزاری مصاحبه شفاهی دکتری رشته های صنعتی کارآفرینی مدیریت فناوری اطلاعات تکنولوژی

روز شنبه مورخ 98/09/16  ساعت 9 صبح می باشد

رشته بازاریابی روز یکشنبه مورخ 98/09/17 ساعت 9 صبح می باشد

رشته های دولتی و مالی روز چهارشنبه مورخ 98/09/20 ساعت 9 صبح می باشد

کلید واژه ها: دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی دانشکده مدیریت


( ۱ )