دانشکده مدیریت

دانشکده مدیریت در سال ۱۳۷۳ با تجمع گروه های آموزشی مدیریت صنعتی , مدیریت دولتی , و مدیریت بازرگانی شکل گرفت .

تعداد بازدید:۱۵۶۱

کلید واژه ها: دانشکده مدیریت


۹۸ رای