1) مشخصات فردی

 

نام : عباس

نام خانوادگی : صالح اردستانی

شماره شناسنامه :44300

محل صدور : تهران

تاریخ تولد :1340

2) وضعیت تحصیلی

 

نوع مدرک

رشته تحصیلی

تاریخ شروع

تاریخ اخذ مدرک

معدل

(امتیاز یا درجه)

محل اخذ

مدرک تحصیلی

لیسانس

مدیریت بازرگانی

1365

1369

65/16

دانشگاه علامه طباطبایی

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی-  مالی

1370

1373

56/16

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری -مرتبه علمی دانشیاری

مدیریت بازرگانی

1375

1382

75/16

دانشگاه علامه طباطبایی

3) وضعیت تدریس هیئت علمی در واحد :

   

مقطع

نام درس

کارشناسی

آمار،زبان تخصصی،مبانی سازمان،روش تحقیق،مدیریت رفتار سازمانی،اقتصاد خرد و کلان،حسابداری،ریاضی کاربردی،بازاریابی و مدیریت بازاز،مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

تحلیل آماری،روش تحقیق پیشرفته،زبان تخصصی،،رفتار مصرف کننده،تحقیقات بازاریابی

دکتری - مرتبه علمی دانشیاری

تحلیل آماری،رفتار مصرف کننده،بازاریابی

4) تعداد رساله های کارشناسی ارشد ودکتری که ایشان به عنوان استاد راهنما ومشاور درحال حاضر همکاری دارند:

تعداد رساله های دکترا به عنوان استاد راهنما

5 مورد

تعداد رساله های دکترا به عنوان استاد مشاور

-

تعداد رساله های کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما

بیش از 50مورد

تعداد رساله های کارشناسی ارشد به عنوان استاد مشاور

//           //

5) سوابق اجرایی :

نوع سمت

سازمان

تاریخ

رییس دانشکده مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

از سال 1391-ادامه دارد

مدیرگروه مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

از سال 1374 الی 1376

مسئول حوزه برگزاری مسابقات قران وعترت استادان

دانشگاه آزاد اسلامی

زمستان 91

مدیر مسئول فصلنامه فرهنگی قرآنی بشارت

دانشگاه آزاد اسلامی

91

سابقه تدریس در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و محل آن

 

عنوان درسهایی که تدریس نموده اید

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نوع استخدام

رسمی

قراردادی

حق التدریس

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

آمار کاربردی،آمار 1و2،آمار کاربرد در مدیریت

1376

1380

 

 

//

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

تحلیل آماری،روش تحقیق پیشرفته،زبان تخصصی،،رفتار مصرف کننده،تحقیقات بازاریابی

1380

1392

 

 

//

دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی

آمار،زبان تخصصی،مبانی سازمان،روش تحقیق،مدیریت رفتار سازمانی،اقتصاد خرد و کلان،حسابداری،ریاضی کاربردی،بازاریابی و مدیریت بازاز،مدیریت مالی، تحلیل آماری،روش تحقیق پیشرفته،زبان تخصصی،،رفتار مصرف کننده،تحقیقات بازاریابی

1389

1392

 

 

//

واحد الکترونیک

زبان تخصصی

1389

1390

 

 

//

 

                                                                

7) سوابق علمی، پژوهشی (شامل طرحهای تحقیقاتی، مقالات علمی، تالیف و ترجمه):

-A study of the relationship between brand value and the performance of private banks in terms of E-Cards Sales(Pelagia research Library)2013

-Driving factors affecting job satisfaction of the personal of Tehran education organization ,Tehran 2nd district(Australian Journal of basic and applied Sciences)2011

 

-AtlantiS: a time-value model in e-commerce(Jurnal of Applied Social Psychology)2013

 

-Four-dimensional model for describing the status of peers in peer-to-peer distributed systems(Turkish Jurnal of Engineering & Computer Scinces)2013

 

-An investigation on LED customer, behavior(Growing Science)2013

 

 

-Examination of Vital Factors of Success in Electronic Banking Development in Mellat Bank(Word of science journal)2013

 

Formolation and ranking strategies by fuzzy TOPSISI technique(Journal of Basic and applied scientific research)2013-

The study of the relationship betweenEmploees involvement with their secondary needs basd on theory of …..( Indian journal of fundamental and applied life sciences)2013-

The effect of intellectual capital on organizational performance in red crescent society of Lorestan Province(Research journal of resent sciences)2013-

A study on the effects of bran experience on customer loyality in the Iranian Banking industry(A case study on Meli Bank)( Research journal of resent sciences)2013-

-A study on the effects of Marketing advertisements and price promotions to brand equity in Iranian insurance industry (a case study on Iran,asia&persian Insurance Companies )( Research journal of resent sciences)2013

-Survey of Effective factors on Deviation Between the Approved Budget and performance….. (Social science Research Network )2013

The study of job satisfaction rate and associated factors a wing baharloo hospitals staff

مقاله فرهنگی:"حدیث حماسه" سال انتشار 1391

مقاله" قربانگاه عشق " سال انتشار 1391

سوگ سرود(در سوگ معلم شهید مرتضی مطهری) سال انتشار 1392

مقاله (روایت آنها که همیشه هستند) سال انتشار 1392

THE IMPACT TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRACTICES ON INNOVATION PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE(Indian journal of fundamental and applied life sciences)                                                                                                               

مقاله:پژوهش مالی: هلدینگهای ایرانی چگونه اند.(روزنامه سرمایه)

THE INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON CRISIS MANAGEMENT(Indian journal of fundamental and applied life sciences)

Assessing the impact of changing basis of Cash accounting to accrual on organization performance user view in Tehran university medical science(pinnacle research journals,January 2015)

 

 

همایش ها:

- International conference on new direction in Business,management ,finance and Economicsعنوان مقاله(A study on the effect of Marketing Advertisements and price promotion to Brand equity in Iranian insurance ……) کشور برگزار کننده:ترکیه

- International conference on new direction in Business,management ,finance and Economics عنوان مقاله A study on the effect of Brand experience on customer loyality in the Iranian Banking industryکشور برگزار کننده:ترکیه

 

کتاب ها:

 

-زبان عمومی،سال انتشار1384

رفتار مصرف کننده(جلد 1)، سال انتشار1381 -

(عوامل درونی)

- تحقیق بازاریابی (جلد 1-2 -3)، سال انتشار،1383،85،86

رفتار مصرف کننده(جلد2) ، سال انتشارات 1384 -

(عوامل بیرونی)

- تحقیق بازاریابی سنجش و روش سال انتشارات 1386

تحقیق بازاریابی(جلد 1و2) ، سال انتشارات 13886 و1388 -

سنجش و روش به همراه قضایای بازاریابی

تکنیکهای نمونه گیری(جلد 1و2) ، سال انتشارات 1387-

ریاضی عمومی برای مدیریت ، سال انتشارات 1387-

آمار برای مدیریت(جلد 1و2) ، سال انتشارات 1388 و1392-

 

ریاضیات عمومی ( اقتصاد، حسابداری و مدیریت ، سال انتشارات 1389-

-ریاضیات عمومی ( اقتصاد، حسابداری و مدیریت) ، سال انتشارات 1389

1000 تمرین

-اصول بازاریابی کاتلر(2010) جلد 1 – ویرایش سیزدهم ، سال انتشارات 1390

 

-رفتار مصرف کننده(عوامل درونی و عوامل بیرونی) ، سال انتشارات1386،1391

 

-اصول بازاریابی کاتلر(حلد 1و2)2012 – ویرایش چهاردهم، سال انتشارات 1391

 

اصول بازاریابی کاتلر(تک حلدی)2012 ویرایش چهاردهم، سال انتشارات 1391 -

دسترسی سریع به اصول بازاریابی کاتلر

 

سایر موارد:

- استاد برتر دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز89-88

- استاد برتر دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز92-91

کارگاه آموزشی "روش تدریس" سال 1391 '   گذراندن -

- گذراندن  دوره معرفتی " اخلاق حرفه ای " سال 1391

- گذراندن دروه معرفتی " تاریخ و فلسفه علم" سال 1391

- گذراندن کارگاه آموزشی روش شناسی" تحقیق سال 1391         

-برگزاری بازارچه کارآفرینی سال 1392