تماس با ما

آدرس دانشکده :

دانشکده مدیریت: خ آزادی- نرسیده به میدان انقلاب- جنب بانک رفاه- پ ۱۲۸- کدپستی ۳۵۹۱- ۱۳۱۱۷۷ تلفن:۶۶۹۴۰۲۰۳

تلفن های تماس دانشکده:

ریاست دانشکده

66436633

معاونت دانشکده

66942522

فکس دانشکده

66940203

حراست

66932548

مدیر گروه بازرگانی

66921499  

مدیر گروه صنعتی

66942524

مدیر گروه دولتی

66924630    

مدیر گروه گمرک

66935886

مدیر آموزش

66940201   

مدیر مالی

66919593

مدیر پژوهش

66919592    

مدیر رایانه

66932546

بسیج دانشجویی

66926602    

تحصیلات تکمیلی

66911522

خدمات دانشجویی

66942523    

خدمات آموزشی
 

66923147