اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

کارگاه های دانش افزایی (ضیافت اندیشه استادان) در واحد تهران مرکزی برگزار می گردد.

کارگاه های جدید دانش افزایی به همت مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران ؛ با حضور اعضای هیئت علمی برگزار خواهد شد. شروع این دوره دوم بهمن 95 و به مدت یک هفته خواهد بود.

اطلاعیه بسیارمهم

امتحانات معوقه مورخ20/21و22/10/95به ترتیب

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان مقطع « کارشناسی » « ارشد» و دکتری

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان مقطع « کارشناسی » « ارشد» و دکتری