86

هیات علمی

65

کارکنان

40339

تعداد کتب کتابخانه

693

تعداد مقالات ISI

آخرین اخبار

اطلاعیه های پژوهشی

اطلاعیه های پژوهشی

دانشجویان سایر واحدها، در خصوص نحوه اجرای بخشنامه ها و ... باید به واحد خود مراجعه نمایند. چرا که حسن اجرای بخشنامه ها بر عهده روسا و معاونین ومسئولین در هر واحد واگذار شده است.
اطلاعیه های مهم  :

اطلاعیه های مهم :

اطلاعیه فوری و مهم مربوط به سایر قسمتهای دانشکده - برنامه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری نیمسال دوم ۹۶-۹۵