86

هیات علمی

65

کارکنان

8149

تعداد کتب فارسی

2261

تعداد کتب لاتین

آخرین اخبار

اطلاعیه های دفتر پژوهش

اطلاعیه های دفتر پژوهش

دانشجویان سایر واحدها، در خصوص نحوه اجرای بخشنامه ها و ... باید به واحد خود مراجعه نمایند. چرا که حسن اجرای بخشنامه ها بر عهده روسا و معاونین ومسئولین در هر واحد واگذار شده است.
اطلاعیه های مهم  :

اطلاعیه های مهم :

اطلاعیه فوری و مهم مربوط به سایر قسمتهای دانشکده - برنامه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری نیمسال دوم ۹۶-۹۵