اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون رشته های مدیریت صنعتی ، بیمه،و گمرک جهت ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون رشته های مدیریت صنعتی ، بیمه،و گمرک جهت ثبت نام

دانشجویان محترم برگزاری کلاسهای آمادگی جهت آزمون EPT طبق زمانبندی به شرح جدول ذیل به کلیه دانشجویان دوره دکتری کلیه رشته ها و گروه ها اطلاع رسانی می گردد

برگزاری کلاسهای آمادگی جهت آزمون EPT طبق زمانبندی به شرح جدول ذیل به کلیه دانشجویان دوره دکتری کلیه رشته ها و گروه ها اطلاع رسانی می گردد

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون رشته: مدیریت دولتی

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون رشته: مدیریت دولتی جهت ثبت نام در زمان ذیل با مدرک کامل مراجعه نمائید