اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

مدرک زبان معتبر

قابل توجه دانشجویان آماده امتحان جامع لطفآ توجه بفرمایید در صورتی که مدرک زبان معتبر به دانشکده ارائه نشده اجازه شرکت در امتحان جامع را ندارند

قابل توجه دانشجو یان مقطع دکتری

در صورتیکه درس وصیت نامه امام را در مقاطع قبلی نگذرانده اند قبل از امتحان جامع حتمآ باید این درس انتخاب و پاس شود در صورتیکه این ترم امتحان جامع دارند هر چه سریعتر به گروه صنعتی مراجعه شود.