اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

اطلاعیه قابل توجه پذیرفته شدگان جدید مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه پذیرفته شدگان جدید مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با توجه به اینکه در موعد حذف و اضافه واحد مجاز به اعمال تغییرات یا اخذ درس نخواهند بود لازم است ,...

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون رشته: مدیریت دولتی ، و مدیریت بازرگانی

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون رشته: مدیریت دولتی ، و مدیریت بازرگانی جهت ثبت نام در زمان ذیل با مدرک کامل مراجعه نمائید