اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

دفتر پژوهش - پروپوزال

دفتر پژوهش - پروپوزال اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج):

کلیه دانشجویان این مجتمع فقط مجاز به انتخاب واحد در دانشکده خود می باشند در صورت ثبت در دیگر دانشکده نسبت به حذف آن از طریق سایت اقدام نمایند

دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای صبح روز پنج شنبه 95/04/24 بعلت برگزاری آزمون تعطیل می باشد