اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

دفتر پژوهش - پروپوزال

دفتر پژوهش - پروپوزال اطلاعیه

برنامه برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم 94-95 مقطع دکتری

برنامه برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم 94-95 مقطع دکتری در دو بخش کتبی و شفاهی بشرح ذیل جهت استحضار میرسد