Central Tehran Branch - Islamic Azad University
iauctb.ac.ir
اخبار و رویداد ها
» دفتر پژوهش دانشکده مدیریت
راهنمای گردش کار تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه - تصویب پروپوزال برای دانشجویان میهمان و انتقالی30-11-93
» بهترین زمان جهت اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه در ترم جاری (نیمسال دوم 93-94)
بهترین زمان جهت اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه در ترم جاری (نیمسال دوم 93-94)
» آن عده از دانشجویانی که فرم الف خود را تحویل دفتر پژوهشی داد
آن عده از دانشجویانی که فرم الف خود را تحویل دفتر پژوهشی داد
» فراخوان بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری اسلامی ایران
فراخوان بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری اسلامی ایران
» ایجاد صفحه شخصی جهت اساتید هیات علمی
ایجاد صفحه شخصی جهت اساتید هیات علمی
» بشارت 42
بشارت 42

اطلاعیه آموزشی

اوقات شرعی